Organisatör: Trafikverket

Sjöfartsforskning till kaffet

22 december:

  • Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods
  • FoI året 2022 och hur har forskningen bidragit till sjöfartsområdet

Sista torsdagen varje månad klockan 14.30–15.00 bjuder Sjöfartsportföljen på två korta presentationer av avslutade forskningsprojekt inom sjöfartsområdet.

Du får förståelse på en övergripande nivå om syftet av projektet och resultatet. Varje presentation är 15 minuter och om du har frågor eller vill veta mera om projektet tar du direkt kontakt med presentatören efteråt.

Projekten presenteras av den aktör som har ansvarat för projektet.