Organisatör: SMTF, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sjöfartsverket

Workshop om undervattensbuller

Undervattensbuller har historiskt fått lite fokus när sjöfartens miljöpåverkan diskuteras. IVL, Sjöfartsverket och SMTF bjuder in till workshop om miljöpåverkan från undervattensbuller. I projektet UndervattensBUller Från Farled (BUFF), genomförs en workshop där vi med näringen och myndigheter vill föra en diskussion om miljöpåverkan från undervattensbuller. Mer om projektet