Organisatör: Trafikverket/Sjöfartsportföljen

Sjöfartsforskning till kaffet

Sista torsdagen varje månad klockan 14.30 bjuder Sjöfartsportföljen på presentationer av avslutade FoI-projekt. Ta tillfälle att lyssna på två spännande projektpresentationer när du fikar.

  • Efficent Flow (Sjöfartsverket)
  • Autonoma farkoster (KTH)