Organisatör: Lighthouse

Lighthouse fokusgrupp hamnar

Lighthouse fokusgrupp Hamnar drivs av Lighthouse med hjälp av RISE. Med fokusgrupp hamnar vill Lighthouse tillsammans med hamnarna i Sverige skapa möjligheter att jobba med gemensamma relevanta frågor, bland annat genom att koppla till det pågående treåriga innovationsprojektet I.Hamn och dess aktörer för att där tillvarata frågor som dyker upp utanför projektets ram som är digitalisering, automatisering och elektrifiering av små och medelstora svenska hamnar. Läs mer och anmälan