Organisatör: Trafikverket

Gods på sjövägen – vad händer?

En digital resultatkonferens inom ramen för uppdraget Nationell samordnare inrikes sjöfart och närsjöfart. Exempel från hela Sverige på saker som görs av rederier, hamnar med flera.

Trafikverket och de andra myndigheterna som deltar redovisar vad som händer med de 62 åtgärder som föreslagits i Handlingsplanen för inrikes och närsjöfart.

Bland talarna finns infrastrukturminister Tomas Eneroth och generaldirektören för Trafikverket Lena Erixon.