Organisatör: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets branschråd

Vi avvaktar något med beslutet om det går att arrangera fysiskt eller om det blir digitalt. Programpunkter:

  • Läget för Sjöfartsverket – Katarina Norén, generaldirektör
  • Regeringens infrastrukturproposition – Joel Smith, infrastruktursdirektör
  • Designarbetet nya isbrytare – Fredrik Backman/Anders Dahl/Dan Broström
  • Fossilfri flotta – Björn Andreasson, utredare
  • Överflyttning av godstransporter – land till sjö – Johan Wahlström mfl