Organisatör: Stena Line

Vågrätt, öppet branschmöte

Under seminariet kommer du få lära dig om hur du kan skapa en bättre arbetsmiljö på din arbetsplats samt öka omsättning, vinst, innovation och engagemang och samtidigt säkra kompetensförsörjning och rekrytering genom mångfalds- och inkluderingsarbete. Riktar sig till alla inom sjöfartsbranschen; såväl ombordanställda, medarbetare iland som chefer och arbetsgivare
Skulle hållits i april men har skjutits upp pga coronarestriktioner.