Kategori: Arbetsmiljö

Kalender för ökad trivsel ombord

Nu är Svensk Sjöfarts kalender för en bättre arbetsmiljö färdig. Kalendern finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska.

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat så efterlyste Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp i somras idéer till en kalender med tips och inspiration för ökad trivsel och en bättre arbetsmiljö. Kalendern ska vara en motvikt till de kalendrar som finns ombord med lättklädda kvinnor.

Nyligen blev kalendern färdig och presenteras på organisationens hemsida. Kalendern finns tillgänglig digitalt på både svenska och engelska och skickas även till de av Svensk Sjöfarts medlemmar som önskar få kalendern till sin organisation.

”Tips och idéer”

– Syftet med kalendern är att ge tips och idéer på hur man kan skapa en bra arbetsmiljö, öka gemenskapen och förbättra trivseln på arbetsplatsen. Flera av aktiviteterna är speciellt anpassade för att ombordpersonalen som ofta både spenderar sin fritid och sitt arbete tillsammans men förhoppningsvis kan alla våra medlemmar använda kalendern för att få inspiration och anpassa förslagen för den egna verksamheten, säger Ragnar Johansson, ordförande för Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp, i en kommentar på hemsidan.

I kalendern ges dels förslag på diskussionsövningar, dels förslag på aktiviteter man kan göra tillsammans och även saker man kan göra själv för att öka trivseln både för andra och sig själv.

Forskningsprojekt

Ragnar Johansson menar att det är ett viktigt arbete där Svensk Sjöfart framöver bland annat kommer delta i forskningsprojektet REDO 2.0 som leds av RISE.

– Inom Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp fortsätter vi arbeta med dessa frågor. Under våren arrangerar vi bland annat två medlemsworkshops och vi är också delaktiga i forskningsprojektet REDO 2.0 där vi hoppas kunna utveckla metoder för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger Ragnar Johansson.