Fotograf: ABB

Kategori: Specialfartyg

Kabelläggare baseras i Karlskrona

ABB:s nya kabelläggare får NIS-flagg och kommer att ha sin bas vid ABB:s största kabelfabrik i Karlskrona.

Rekrytering av besättning till ABB:s nya kabelläggare, som levereras från Kleven under första kvartalet 2017, har inletts. Management för fartyget har tilldelats norska Remøy Management som ska anställa ett antal personer i nyckelpositioner ombord. Resten av fartygets driftbesättning anställs genom bemanningsföretag.

Opereras av ABB

Totalt kommer mellan 50 och 60 personer från Skandinavien och övriga Europa att bemanna nybygget, uppger Remøy Management. Driftbesätningen, inkluderande intendenturen, består av cirka 22 personer.

Kabelläggaren kommer att opereras av ABB AB i Sverige och får Karlskrona som bas. I Karlskrona finns även ABB:s största kabelfabrik.

Huvudsakligen kommer fartyget att operera i skandinaviska och europeiska vatten.