Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Justerade konfliktregler på remiss

Förslaget på förändrade konfliktregler har nu gått ut på remiss, men inte förrän 2020 kan det bli aktuellt med en lagändring. Samtidigt fortsätter förhandlingarna mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet.  

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]mnarbetarförbundet.  

Remissförslaget utgår från det förslag som LO, Saco, TCO och Svenskt Näringsliv presenterade i juni och som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson valde att gå vidare med före den av regeringens tillsatta stridsåtgärdsutredning. Bakgrunden till de förändrade konfliktreglerna är de senaste årens händelser i containerterminalen i Göteborg. Konflikten rör hamnoperatören APMT och Hamnarbetarförbundet. I hamnen har APMT endast kollektivavtal med Transportarbetarförbundet.  

Förtydligande 

Enligt regeringen syftar remissförslaget till att skapa ett regelverk kring stridsrätten som gäller för alla parter på svensk arbetsmarknad, oberoende av om en organisation är medlem i en av huvudorganisationerna eller inte. I promemorian görs bedömningen att förslaget från parterna är välavvägt och innebär ett förtydligande av hur den svenska arbetsmarknadsmodellen bör fungera.

”Uppnå ett kollektivavtal”

Vidare föreslås att en arbetstagare i vissa fall inte ska få vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet i fråga. ”Det föreslås att stridsåtgärden endast är lovlig om åtgärden har till ändamål att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt och om arbetstagarorganisationen inför åtgärden har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som organisationen ställer.”

1 januari 2020

I promemorian föreslås dessutom ett ”utvidgat förbud mot stridsåtgärder som har till ändamål att utöva påtryckning i rättstvister.” Inför remitteringen har företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet informerats. Sista svarsdag för remissen är den 31 januari 2019 och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare förhandlingar

I torsdags träffades arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet för ytterligare en förhandling om kollektivavtal. Hamnarbetarförbundet vill ha ett fristående likalydande avtal som det Sveriges Hamnar i dag har med Transportarbetarförbundet. Nya förhandlingar är planerade till 19 november. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]