Företag: Preem

Vettingansvarig till Preem

Vettingansvarig till Preem

Är du affärsdriven, nytänkande och har gedigna kunskaper inom Shipping? Vill du också vara med och påverka och jobba mot målet att vara klimatneutrala 2035?  Sök då till oss!

Rollens mål och syfte
Du tillhöra shippingavdelningen som i dagsläget består av sju medarbetare. I dina arbetsuppgifter ingår att hantera organisationens vetting-ärenden och fortlöpande utföra riskbedömning och kvalitetssäkring av kommande fartygstransporter.  Du kontrollera och utvärderar inkommande fartygsnomineringar, granskar deras questionnaire och annan dokumentation från rederier och fartygsoperatörer. I ditt ansvar ingår att självständigt i enlighet med gällande policy och regelverk utvärdera och godkänna/refusera fartyg för Preem’s räkning.

Det ingår också att handlägga ansökningar om SIRE-inspektioner, att utse inspektörer för kommande SIRE-inspektioner, hantera mottagen rapport, samt hantera tillhörande faktureringar.

Övriga kontaktytor som hör till rollen är Preem’s raffinaderier, hamn- och depåanläggningar, skeppsmäklare, andra oljebolags vettingorganisationer, hamnorganisationer, Sjöfartsverket etc. Du deltar i projekt i sjöfartsrelaterade frågor såväl internt som externt och ansvarar och överser samtliga miljöaspekter kopplade till fartygstransporter inom koncernen.  Rollen är även  backup i demurragefrågor och ansvarar för uppföljning av det ekonomiska resultatet för vettingenheten.

Rollen ingår i Preems incidentberedskap vid fartygsrelaterade händelser

Du blir en viktig del av Preem

En arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, ansvarstagande, nyskapande och inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör.

Tjänsten är en tillsvidareanställning heltid med placering i Stockholm.  Vi är en modern arbetsplats som erbjuder flexibilitet i arbetet där du kan välja att arbeta på distans upp till hälften av din  arbetstid. Resande i tjänsten kan tillkomma

Är det här du?

Du är Sjökapten med minst fem års dokumenterad erfarenhet som seniorbefäl (överstyrman/befälhavare) ombord på produkt/kemtankers. Du behöver ha gedigen erfarenhet i att hantera SIRE/CDI-inspektioner ombord fartygen, helst med delaktighet i att besvara anmärkningar som framkommit vid inspektion.

Erfarenhet från hantering av förnybara råvaror (biodiesel/HVO, FAME, veg.olja etc.) samt gas och därtill kopplade regelverk är meriterande.

Du behöver ha god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på engelska. Du har ett intresse för affärsverksamhet och har erfarenhet och kunskap inom sjöfartsnäringen. Denna relativt komplexa verksamhet kräver god samarbetsförmåga och god IT-kompetens. Eftersom du har ett stor ansvar för riskexponeringen vid fartygstransporter, krävs att du har god integritet och förmåga till självledarskap.

Då Preem är ett säkerhetsklassat företag kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras vid behov. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. För Sverige godkänd ID handling skall kunna uppvisas.

Ta reda på mer!
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tryggve Bengtsson, Chef Shipping Supply & Trading 
[email protected] eller 010- 450 15 48.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Skicka in ditt CV med personligt brev så snart som möjligt men senast den 11 januari 2022.

Fackligkontaktperson: https://www.preem.se/om-preem/karriar/lediga-tjanster/fackliga-kontaktpersoner

#LI

Välkommen med din ansökan!