Företag: Linnéuniversitetet

Universitetslektor

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Nu söker vi en universitetslektor i nautiska ämnen med inriktning mot transportteknik Kalmar

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 700 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på

Arbetsbeskrivning:

Sjöfartshögskolan har de senaste åren byggt upp en forskningsverksamhet inom ämnet Sjöfartsvetenskap. Forskningen är en prioriterad verksamhet och fortsatt utveckling är viktig. Vi ser positivt på det arbetet och erbjuder 20 % forskningstid som en del i tjänsten. I tjänsten ges möjlighet att vara med och påverka och vara en del av den spännande fortsatta utvecklingen av forskningsverksamheten på institutionen. Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser i tankfartyg för olje- och kemikalietransporter, men kommer även att omfatta andra kurser inom nautiska ämnen som exempelvis navigation, meterologi m fl beroende på sökandes kompetens, förutsättningar och intresse för detta. Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning samt examination. Arbetsuppgifterna innebär även samarbete med studenter, kollegor, personal inom LNU men även myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt. För lärare inom LNU är det också viktigt att följa utvecklingen inom de egna ämnesområden och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Vid brist på högskolepedagogisk utbildning kommer den att erbjudas som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen. Anställningen är tidsbegärnsad  under perioden: 1 augusti 2015 till 31 december 2016.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §). Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För behörighet till denna anställning krävs dessutom Sjökaptensexamen och goda kunskaper i svenska och engelska, speciellt den marina terminologin, såväl i tal som i skrift. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Meriterande i övrigt är genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap, dokumenterat god samarbetsförmåga, erfarenhet från arbete ombord på tankfartyg och erfarenhet som befälhavare eller överstyrman i oceanfart. Meriterande är också vetenskaplig kompetens inom området. När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Prefekt Ted Bågfeldt, Telefon 0480-49 76 75 Direkt, 0706-77 46 39 Mobil Avdelningschef Pelle Pettersson, Telefon 0480-497674 Direkt, 0706-339014 Mobil, Personalkonsult Carina Axelsson, Telefon 0470-70 85 07 Direkt, 0702-40 30 07 Mobil

Välkommen med din ansökan senast 14 juni 2015.