Företag: Linnéuniversitetet

Universitetslektor i nautiska ämnen

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet utbildar sjökaptener och sjöingenjörer. Vi har även ett stort utbud av uppdrags- och fortbildningskurser. Inom forskningsområdet Sjöfartsvetenskap analyserar vi sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser i tankfartyg för kemikalietransporter, men kommer även att omfatta andra kurser inom nautiska ämnen beroende på sökandes kompetens, förutsättningar och intresse för detta. Inom anställningen kan 20 % forskningstid tilldelas.

Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning samt examination.

Arbetsuppgifterna innebär även samarbete med studenter, kollegor, personal inom Lnu men även myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt.

För lärare inom Lnu är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Vid brist på högskolepedagogisk utbildning kommer den att erbjudas som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

Behörighetskrav

 • Avlagd sjökaptensexamen
 • Avlagd doktorsexamen inom relevant ämnesområde
 • Visad pedagogisk skicklighet
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga
 • Goda kunskaper i engelska, speciellt den marina terminologin, i såväl tal som skrift.

Andra bedömningsgrunder

 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap.
 • Meriterande är erfarenhet och handhavande av gas (LNG) transporter.
 • Erfarenhet som befälhavare eller överstyrman i oceanfart

 Avvägning mellan bedömningsgrunder

 1. Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 2. Erfarenhet som befälhavare eller överstyrman på tankfartyg.
 3. Pedagogisk skicklighet.

Kontaktpersoner: 

Prefekt, Ted Bågfeldt, 0480-497675 eller 0706-774639
Avdelningschef, Karl-Fredrik Bergström, 0480-497632 eller 0705-575366

|

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]