Företag: Linnéuniversitetet

Universitetslektor i fartygstekniska ämnen

Diarienummer: 2021/454-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland – tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 450 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Maskintekniska ämnen
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidare

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildningar, inom sjöfart och drift samt i fristående kurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser inom området fartygsteknik där bl.a. driftoptimering, underhållsteknik och förbränningsmotorer ingår. Stora delar av kurserna bedrivs i simulator- och/eller laborationsmiljöer. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination samt handledning av projekt och examensarbeten.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupper som inom kollegiet. För lärare inom Linnéuniversitetet är det viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

En del av kurserna är behörighetsgivande, vilket kräver goda insikter i nationella och internationella regelverk.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Särskilda behörighetskrav för tjänsten

 • Yrkesskicklighet i form av behörighet som maskinbefäl, samt erfarenhet som minst förste fartygsingenjör
 • Kunskaper om STCW, MARPOL och SOLAS
 • Kunskaper i hantering av maskinrumssimulator
 • Förmåga att undervisa på svenska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är dokumenterad

 • Undervisningserfarenhet
 • Tjänstgjort i befattning som maskinbefäl i närtid
 • Erfarenhet av framdrift med LNG och/eller batteridrift
 • Erfarenhet av kursansvar och utveckling av kurser
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska
 • God administrativ förmåga
 • Handledarerfarenhet av studenter
 • Högskolepedagogisk utbildning

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner
Prefekt Björn Pundars, tel: 0480-49 76 70
Studierektor Tobias Hedin, tel: 0480-49 76 82
HR-partner Hanna Holgersson, tel: 0470-70 84 90

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]