Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkter (2) i nautik

Kalmar
Diarienummer: 2018/476-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 600 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Nautiska ämnen 

Placeringsort tillsvidare: Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Anställningens omfattning, heltid: Allmän visstid till 2019-03-31 och vikariat till 2019-03-31, tillträde enl ök.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser i maritim kommunikation, transportteknik och grundläggande nautiska ämnen. 

Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning och examination. 

Arbetsuppgifterna innebär även samarbete med studenter, kollegor, personal inom LNU men även myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt.

För lärare inom LNU är det också viktigt att följa utvecklingen inom de egna ämnesområden och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt magisterexamen inom sjöfartsvetenskap eller motsvarande eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt har visat pedagogisk skicklighet. 

I vissa fall kan yrkesskicklighet vara behörighetsgivande. För att detta ska vara aktuellt fodras att det är fråga om hög yrkesskicklighet. 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom sjökaptensexamen, goda kunskaper i svenska och engelska, speciellt den marina terminologin, såväl i tal som i skrift samt erfarenhet från arbete i lägst överstyrmansbefattning ombord.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap samt goda kunskaper i svenska i såväl tal och skrift. Meriterande är också erfarenhet av undervisning i simulatormiljö, goda kunskaper om navigationssimulatorer samt erfarenhet av arbete med dynamisk positionering. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Kontaktpersoner:

Prefekt Ted Bågfeldt, Telefon: 0480-49 76 75, Mobil: 070-677 46 39

Studierektor Karin Lundberg, Telefon: 0480-49 76 06, Mobil: 072 -7179788

HR-partner Leif Eriksson, [email protected],  Telefon: 0480-44 60 28

 

Välkommen med din ansökan senast 30 september 2018

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen ”Ansök” längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer –
Anställningsordning under rubriken ”viktiga dokument” längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.