Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt i Nautiska ämnen – Tank och kemfartyg

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 500 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar inom sjöfart och drift. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Nautiska ämnen 
Placeringsort tillsvidare: Sjöfartshögskolan i Kalmar
Anställningens omfattning: 100 %, tillsvidare

Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser i maritim kommunikation och transportteknik. Även andra kurser inom det nautiska området kan förekomma.

Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning och examination.

För lärare inom LNU är det  viktigt att följa utvecklingen inom de egna ämnesområden och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Vid brist på högskolepedagogisk utbildning kommer den att erbjudas som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

Behörighetskrav
För behörighet till denna tjänst krävs sjökaptensexamen och sjökaptensbrev, goda kunskaper i engelska, speciellt den marina terminologin, såväl i tal som i skrift samt erfarenhet från arbete i lägst överstyrmansbefattning ombord. Intresse för pedagogik och lärande är nödvändigt. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avlagd magisterexamen i ämnet sjöfartsvetenskap är meriterande. Erfarenhet som lägst överstyrman på tank- och kemfartyg är meriterande.

Vi ser gärna sökande med ambition till vidareutbildning inom forskningsområdet. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Kontaktpersoner:
Prefekt Ted Bågfeldt, telefon 0480-49 7675, mobil: 070-677 46 39 
Studierektor Karin Lundberg, telefon: 0480-49 7606 
HR-partner Kristofer Stahl, telefon: 0470-70 80 36