Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt i nautiska ämnen

20Universitetsadjunkt i Nautiska ämnen 

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 400 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar inom sjöfart och drift. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Nautiska ämnen 

Placeringsort tillsvidare: Sjöfartshögskolan i Kalmar

Anställningens omfattning: 100 %, vikariat perioden 2019-08-20 – 2020-02-19 eller annan tidperiod efter överenskommelse. Eventuell möjlighet till förlängning.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens  huvudinriktning är grundläggande nautiska och transporttekniska kurser.

Behörighetskrav
För behörighet till detta vikariat krävs sjökaptensexamen och erfarenhet från arbete i lägst överstyrmansbefattning ombord på handelsfartyg. Intresse för pedagogik och lärande är nödvändigt.  

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Kontaktpersoner:
Prefekt Ted Bågfeldt, telefon 0480-49 7675, mobil: 070-677 46 39 
Studierektor Karin Lundberg, telefon: 0480-49 7606
HR-partner Kristofer Stahl, telefon: 0703-878036