Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt nautik

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 650 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser i miljöteknik, fartygssäkerhet och underhållsteknik men kommer även att omfatta andra kurser inom nautiska ämnet beroende på sökandes kompetens, förutsättningar och intresse för detta. Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning samt examination. Arbetsuppgifterna innebär även samarbete med studenter, kollegor, personal inom Linnéuniversitetet men även myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt. För lärare är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Vid brist på högskolepedagogisk utbildning kommer den att erbjudas som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som i första hand avlagt magisterexamen inom sjöfartsvetenskap eller motsvarande samt sjökaptensexamen och i andra hand den som avlagt sjökaptensexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt har visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För behörighet till denna anställning krävs dessutom goda kunskaper i svenska och engelska, speciellt den marina terminologin, såväl i tal som i skrift, behörighet som fartygsbefäl (klass II) samt erfarenhet som befälhavare eller överstyrman. Då anställningen innebär samarbete med studenter, lärare, andra myndigheter och externa aktörer krävs dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Särskilt meriterande i övrigt är högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap, god administrativ förmåga samt undervisningserfarenhet inom högskola/universitet. Vi ser dessutom gärna att du har erfarenhet som fartygsbefäl i oceanfart, samt från containerfartyg eller gas/kemtankfartyg. När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningens placering och omfattning

Placering i Kalmar, omfattning 100 %. Vikariat 6 månader from 2017-07-01, med eventuell möjlighet till förlängning.

Sista ansökningsdag: 2017-03-31, diarienummer: 2017/1284-2.2.1 

Kontaktpersoner

Prefekt Ted Bågfeldt, telefon: 0480-49 76 75, mobil: 0706-77 46 39
Biträdande prefekt Lars Fors, telefon: 0480-49 76 32, mobil: 0705-57 53 66
HR- partner Åse Nilsson, telefon: 0470-70 82 12

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen ”Ansök nu” längst ned i annonsen. De meriter du åberopar ska du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.