Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt, inriktning fartygsteknik

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnesområde för befattningen

Universitetsadjunkt i maskintekniska ämnen med inriktning fartygsteknik.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildningar för sjöingenjörer och i fristående kurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser inom området Driftteknik, Förbränningsmotorer, Fartygs system och komponenter.

I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination och handledning av projekt och examensarbeten.

I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och näringen. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Placeringsort Kalmar

Bedömningsgrunder

Behörighetskrav

 • Avlagd sjöingenjörsexamen
 • Behörighet som maskinbefäl (klass II)
 • Erfarenhet som 1:e Fartygingenjör och av maskineri i moderna fartyg
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap. Kan erhållas av Linnéuniversitetet vid anställning
 • Visad pedagogisk skicklighet
 • God samarbetsförmåga

Andra bedömningsgrunder

 • Yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll
 • Erfarenhet av eget kursansvar och utveckling av kurser på grundnivå
 • Undervisningserfarenhet
 • Erfarenhet som simulatorinstruktör i maskinrumssimulator
 • Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska
 • God administrativ förmåga
 • Handledarerfarenhet

Avvägning mellan bedömningsgrunder

 • Pedagogisk skicklighet
 • Yrkesskicklighet
 • God samarbetsförmåga
 • Erfarenhet som simulatorinstruktör
 • Erfarenhet av kursansvar och kursutveckling
 • Handledningserfarenhet

Upplysningar lämnas av

Prefekt Ted Bågfelt, Telefon 0480-49 76 75 Direkt, 0706-77 46 39 Mobil

Avdelningschef Lars Fors, Telefon 0480-49 76 32 Direkt, 0705-57 53 66 Mobil

Personalkonsult Erik Åstedt, Telefon 0470-76 75 58 Direkt