Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt maskin / el

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 650 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildningar för sjöingenjörer och i fristående kurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser inom området elteknik, fartygs system och komponenter.

I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination och handledning av projekt och examensarbeten. I anställningen förekommer täta studentkontakter, samarbete med kollegor och näringen. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som i första hand avlagt magisterexamen inom sjöfartsvetenskap eller motsvarande samt sjöingenjörsexamen och i andra hand den som avlagt sjöingenjörsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt har visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För behörighet till denna anställning krävs erfarenhet som teknisk chef eller 1:e fartygingenjör. Då anställningen innebär samarbete med studenter, lärare, andra myndigheter och externa aktörer krävs dokumenterad god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Särskilt meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap, god administrativ förmåga, undervisningserfarenhet, gärna inom maskinsimulatorer och förmåga att undervisa på svenska och engelska. Vi ser dessutom gärna att du har behörighet som maskinbefäl (klass II) och erfarenhet av arbete ombord på fartyg med dieselelektrisk framdrift och/eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Anställningens placering och omfattning

Placering i Kalmar, omfattning 100 %. Vikariat 6 månader from 2017-07-01, med eventuell möjlighet till förlängning.

Sista ansökningsdag: 2017-03-31, diarienummer: 2017/1285-2.2.1

Kontaktpersoner

Prefekt Ted Bågfeldt, Telefon: 0480-49 76 75, Mobil: 0706-77 46 39
Biträdande prefekt Lars Fors, telefon: 0480-49 76 32, Mobil: 0705-57 53 66
HR- partner Åse Nilsson, Telefon: 0470-70 82 12 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen ”Ansök nu” längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer – Anställningsordning under rubriken ”viktiga dokument” längst ned under annonsen. De meriter du åberopar ska du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]