Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt, inriktning el- och reglerteknik

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Vi söker nu en Universitetsadjunkt i maskintekniska ämnen med inriktning el- och reglerteknik.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innebär undervisning i fristående kurser samt programutbildningar för sjöingenjörer och drifttekniker. Undervisningens huvudinriktning är inom området elteknik och reglerteknik.

I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling och examination. 

I anställningen förekommer täta studentkontakter och samarbete med kollegor. Aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete förutsätts. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom arbetslag och forskningsmiljöer.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Bedömningsgrunder

Behörighetskrav

 • Avlagd sjöingenjörsexamen eller driftingenjörsexamen eller ingenjörsexamen inom el- och reglerteknik
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap. Kan erhållas av Linnéuniversitetet vid anställning
 • Visad pedagogisk skicklighet
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga

Andra bedömningsgrunder

 • Särskilt meriterande är yrkeserfarenhet som el-ingenjör eller motsvarande tjänstgöring i ledande befattning
 • Erfarenhet av eget kursansvar och utveckling av kurser på grundnivå
 • God administrativ förmåga
 • Handledarerfarenhet

Avvägning mellan bedömningsgrunder

 • Pedagogisk skicklighet
 • Särskilt meriterande är yrkeserfarenhet
 • God samarbetsförmåga
 • Erfarenhet av kursansvar och kursutveckling
 • Handledarerfarenhet

Upplysningar lämnas av

Prefekt Ted Bågfelt, Telefon 0480-49 76 75 Direkt, 0706-77 46 39 Mobil

Avdelningschef Lars Fors, Telefon 0480-49 76 32 Direkt, 0705-57 53 66 Mobil

Personalkonsult Erik Åstedt, Telefon 0470-76 75 58