Företag: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt i fartygstekniska ämnen

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 450 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Fartygstekniska ämnen
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: Heltid, tidsbegränsad (1 år).
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildningar, inom sjöfart och drift samt i fristående kurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser inom området fartygsteknik där fartygssystem, ånga och värmeöverföring ingår. Delar av kurserna bedrivs i simulator- och/eller laborationsmiljöer. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination samt handledning av projekt och examensarbeten.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

En del av kurserna är behörighetsgivande, vilket kräver goda insikter i nationella och internationella regelverk.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet är den som har avlagt magisterexamen i fartygstekniska ämnen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet med i huvudsak samma nivå och kvalitet som svensk magisterexamen. Istället för magisterexamen kan yrkesskicklighet vara behörighetsgivande. Sjöingenjörsexamen är behörighetsgivande.

Särskilda behörighetskrav för tjänsten

 • Behörighet som maskinbefäl lägst klass V samt erfarenhet som fartygsingenjör
 • Goda kunskaper om fartygstekniska system och komponenter
 • Förmåga att undervisa på svenska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna såväl i relation till studentgrupper som inom kollegiet.

Meriterande i övrigt är

 • Tjänstgjort i befattning som maskinbefäl de senaste 5 åren
 • Kunskaper om STCW, MARPOL och SOLAS
 • Erfarenhet av framdrift med LNG och/eller batteridrift
 • Erfarenhet av kursansvar och utveckling av kurser
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska
 • God administrativ förmåga
 • Handledarerfarenhet av studenter
 • Högskolepedagogisk utbildning

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 23/4 – 22

Kontaktpersoner:
Prefekt Björn Pundars, tel: 0480-49 76 70
Studierektor Tobias Hedin, tel: 0480-49 76 82

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen ”Ansök” längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer –
Anställningsordning under rubriken ”viktiga dokument” längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.