Företag: Chalmers tekniska högskola

Timlärare – Nautiska Ämnen

Sjöfart och marin teknik täcker in ett stort ämnesområde med allt från miljöforskning till utveckling av den senaste tekniken för framdrivning och navigering av fartyg. Vår forskning bidrar till att förbättra både fartygets effektivitet, den marina miljön och arbetsmiljön för besättningen. Vi utbildar sjökaptener, sjöingenjörer och landbaserad personal inom rederinäringen.

Chalmers erbjuder dessutom specialutformade uppdragsutbildningar för det maritima näringslivet samt fortbildning för yrkesverksamma inom sjöfartsbranschen med återkommande utbildningar inom bland annat sjösäkerhet, navigation och sjukvård. Institutionen har idag cirka 90 anställda, varav ca 80 är forskare och lärare på våra två forskningsavdelningar. Vi finns på dynamiska och expansiva Campus Lindholmen. Här har vi Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för marina transporter och navigering.


Information om avdelningen


Avdelningen Maritime Operations organiserar både utbildning och forskning med fokus på effektiv och miljövänlig framdrift av fartyg genom forskning kring utsläpp och nya bränslen samt sjösäkerhet och arbetsmiljön på brygga och i maskin. Inom avdelningen finns grupperna Maritime Environment, Maritime Human Factors, Maritime Safety, Marine Machinery Systems och Navigation and Communication. Grundutbildningen omfattar fartyg- och maskinbefäl klass VII, Sjökapten, Sjöingenjör, Sjöfart och logistik samt tre mastersutbildningar med olika inriktning. Avdelningen erbjuder dessutom specialutformade uppdragsutbildningar för det maritima näringslivet samt fortbildning för yrkesverksamma inom sjöfartsbranschen med återkommande utbildningar inom bland annat sjösäkerhet, navigation och sjukvård.

Beskrivning av tjänsten


I syfte att kunna bemanna alla våra kurser och möta en ökad efterfrågan behöver vi timlärare med erfarenhet från sjöfarten. Du bidrar med aktuell specialistkompetens inom ett särskilt område. Vi har ett tydligt fokus på färdighetsträning och i flera av våra kurser använder vi simulatorer. Vi söker dig som tillsammans med våra ämnesansvariga kan säkerställa och utveckla våra kurser i följande områden:

 • 

Grundläggande navigation

 • Nautiska instrument och navigationssystem

 • ECDIS

 • Fartygsmanövrering

 • Bryggtjänst och sjövägsregler
 
 • Offshoreoperationer och DP

 • Radiokommunikation

 • OceannavigeringKvalifikationer


Den sökande har sjökaptensexamen eller specialistkompetens inom ett särskilt område. Vi ser gärna att du arbetar eller nyligen har arbetat till sjöss. Viktiga egenskaper är samarbetsförmåga och stort intresse att utbilda dagens och morgondagens sjömän. Vi erbjuder pedagogisk utbildning och komptensutveckling genom vårt interna program. 

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.Ansökningsförfarande


Ansökan ska vara märkt med Ref 20140333. Dokument ska skickas elektroniskt och sparas som pdf-filer enligt nedan:

 • Ansökan: (namnge med: Ansökan, Efternamn, referensnummer)
− CV
− två referenspersoner som vi kan kontakta
− rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare
 • Personligt Brev/Kvalifikationer: (namnge med: Pb, Efternamn, referensnummer). 1-2 sidor som beskriver dina kvalifikationer för tjänsten.
 • Övrigt:
− Bifoga Intyg, betyg, rekommendationer, som styrker din ansökan.

Vid frågor, vänligen kontakta
 Lars Axvi, Head of Navigation and communication.*** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
 


Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens förverkligas inom åtta styrkeområden; Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

|

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]