Företag: OljOla Shipping AB

Teknisk Chef

Vakans på 1 till 2 perioder som Teknisk Chef med möjlighet till förlängning.

OljOla Shipping är ett litet men slagkraftigt bolag. Vi föredrar att jobba och leverera. Vi opererar idag tre bunkerfartyg. Parallellt så har vi ingått avtal om att ansvara för bemanning och teknisk drift av den oljeterminal som byggs i Fredrikshamn.

Vi är i ett riktigt spännande skede och vi behöver en stark besättning och landorganisation.

Vi letar efter en teknisk chef som trivs med tät kontakt med rederiet, som tar väl hand om sin omgivning och som älskar det tekniska. Du kommer arbeta ombord på vårt nybygge Vingaren tillsammans med vår härliga besättning. Det är en god möjlighet att sätta sig in i ny teknik och skapa relation för framtiden.

Vi prioriterar högt säkerhetstänk och utmanar oss själva dagligen för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på vår arbetsplats. Alla inom organisationen har ett personligt ansvar att bidra till en god utveckling i detta avseende.

Som bolag och människor föredrar vi korta kommunikationsvägar, ett tydligt engagemang och omsorg för fartyg, arbetsplatsen så väl som personer runt omkring oss. Det är oerhört viktigt för oss att sammanhållningen prioriteras.

Du har alltid tillgång till ledningen så väl som den landbaserad organisationen. Vi är alltid redo att bistå med den hjälp som behövs och vi drar oss inte för att lägga oss i den dagliga driften ombord, snarare tvärtom.

Vi har idag en grym besättning, en alldeles utomordentlig grupp. Vi hoppas att du vill vara med och att ytterligare förstärka denna grupp och vårt bolag.

Behörighetskrav:

  • Sjöingenjör eller Maskinbefäl klass III
  • Oljelasthantering
  • Grundläggande säkerhetsutbildning
  • Grundläggande sjukvårdsutbildning
  • Avancerad brandbekämpning
  • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
  • Särskilda sjöfartsskyddsuppgifter

För mer information vänligen kontakta:

Tom Nilsson

OljOla Shipping AB

[email protected]

+46 735 03 07 66

Du är varmt välkommen att besöka vår hemsida www.oljola.se för mer information.