Företag: Stockholms universitet

Tekniker inom instrumentteknik, marin mätteknik och sensorsystem vid Institutionen för geologiska vetenskaper.

Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2023-08-06.

Stockholms universitet är ett ledande universitet i Europa med över 29 000 studenter, 1400 doktorander och 5700 anställda inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Projektbeskrivning
Vi söker en tekniker som ska ansvara för utveckling och drift av olika vetenskapliga instrument i våra laboratorier samt mätinstrument och sensorsinfrastruktur på olika forskningsfartyg, inklusive Stockholm universitets (SU) eget forskningsfartyg RV Electra. Anställningen är förlagd till Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) och omfattar deltid vid Östersjöcentrum (ÖC), som opererar RV Electra.

IGV har en stor instrumentpark som behöver tillsyn och underhåll. Instrumenten är viktiga för analyser inom forskningsprojekten vi bedriver. De inkluderar olika fältmätinstrument samt permanent installerad utrustning, t.ex. geologiska analyser av sedimentkärnor, IC, ICP, GC, GC-MS, LC-MS, IRMS och röntgenutrustning.

IGV är en av tre institutioner som ingår i sektionen för geo- och miljövetenskaper vid SU:s naturvetenskapliga fakultet. Institutionen har ca 70 anställda varav 21 utgörs av tekniskt administrativ personal och 15 av doktorander. Verksamheten omfattar tre huvudforskningsområden; geologi, geokemi och marin geologi/geofysik. Ett regelbundet inslag i forskningsverksamheten är expeditioner med isbrytaren (IB) Oden, som b.la. har avancerade ekolod och apparatur för atmosfärsmätningar.

ÖC fokuserar på de stora utmaningarna i Östersjön och bidrar med kunskap till myndigheter och andra intressenter genom tvärvetenskaplig forskning. Cirka 45 anställda på ÖC stödjer och utvecklar SU:s marina verksamhet genom att tillhandahålla infrastruktur som fältstationer, fartyg och marin numerisk modellering för forskning och utbildning.

Våra forskningsfartyg utgör grundläggande resurser förlagda till vår forskningsstation på ön Askö i Stockholms södra skärgård. På Askölaboratoriet har ÖC tillhandahållit forskningsfartyg för forskare och studenter sedan 1970-talet. Vårt nuvarande största fartyg är RV Electra af Askö, utrustat med ’state-of-the-art’ marin mätteknik utformat för att passa flera forskningsändamål och utbildning vid SU.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga ansvarsområden för forskningsteknikern kommer att vara:

 • att utveckla och underhålla vetenskapliga instrument vid IGV
 • att utveckla och underhålla vetenskapliga instrument på RV Electra och SU:s vetenskapliga instrument installerade på IB Oden och liknande forskningsfartyg,
 • att delta i nationella och internationella forskningskryssningar, genomföra geofysisk kartering samt sediment-, vattenkolumn- och atmosfärsmätningar. 

Ansvarsområden inkluderar följande:

 • Underhåll och kalibrering av analysinstrument i laboratorier, geofysiska mätsystem i fartyg, såsom exempelvis multistråliga och sedimentpenetrerande ekolod, fiskeforskningsekolod och sidosökande sonarer.
 • Underhåll och kalibrering av oceanografiska mätsystem såsom CTD och ADCPs.
 • Underhåll och kalibrering av atmosfärsmätsystem.
 • Inkorporering av nya mätsystem, såsom ferry box-lösningar, i fartygens vetenskapliga mätinfrastrukturer.
 • Deltagande i planering och genomförande av vetenskapliga kryssningar och fältkampanjer i samarbete med forskare och övrig personal.
 • Ansvara för diverse administrativa IT-relaterade uppgifter till stöd för institutionen för geologiska vetenskapers personal, såsom ansvar för beställningar och installation av telefoner, datorer och licenser, hantera anställdas behörigheter till myndighetens IT-system och i övrigt utgöra ett allmänt administrativt stöd inom IT-området.

Kvalifikationer
Krav:

 • Sökande ska ha en akademisk examen inom ingenjörsvetenskap eller naturvetenskaplig utbildning med teknisk kompetens som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
 • Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet inom maskin/teknik med praktisk erfarenhet av att utföra installationer och reparationer.
 • Som person är du initiativtagande. Du har en positiv och lösningsorienterad inställning och besitter god förmåga att kommunicera både muntligen och skriftligen med forskare och övrig personal på såväl svenska som engelska. 

Meriterande:

 • Erfarenhet av och kunskap om programvaror för forskningsdatainsamling och bearbetning, samt skriptprogrammering/programmering.
 • Erfarenhet av öppen vetenskapsprogramvara och databaser.
 • Erfarenheter inom utbildning/arbetsliv som visar på ett genuint intresse av att förverkliga den fulla potentialen i vår instrumentpark och marina forskningsinfrastruktur.
 • Erfarenhet av projektledning och arbete i vetenskapliga team.
 • Erfarenhet från datainsamling inom geo- och miljövetenskap. 

I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.

Anställningen är förlagd till Institutionen för geologiska vetenskaper, men finansieras 60 / 40 % mellan IGV och ÖC. Din placering kommer fördelas mellan dessa båda arbetsplatser

utifrån denna fördelning. Båda arbetsplatserna är en del av SU och förlagda på universitetets campusområde.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och med lika möjligheter för alla.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta Magnus Mörth, magnus.mö[email protected], eller Christoph Humborg på ÖC, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper

och att bifoga följande dokument

 • Personligt brev
 • CV

Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]