Företag: Statens Haverikommission

Statens haverikommission söker haveriutredare inom civil sjöfart

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK:s haveriutredningar ska klargöra vad som hände, varför det hände och hur liknande tillbud och olyckor kan undvikas i framtiden. De huvudsakliga utredningsområdena är civil luftfart, civil sjöfart, spårbunden trafik och militär verksamhet.

Vi är ca 30 anställda som arbetar i lokaler på Sveavägen i Stockholm och vi söker nu en haveriutredare inom civil sjöfart.

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hålla ihop och genomföra utredningar av händelser inom den civila sjöfarten för att tillsammans med övriga utredare klar- göra vad som hände, varför det hände och hur liknande tillbud och olyckor kan undvikas i framtiden. Resultatet av arbetet ska mynna ut i en utredningsrapport med eventuella rekommendationer. Efter en tid som haveriutredare kommer du även att ingå i den beredskap som SHK upprätthåller dygnet runt för att ta emot anmälningar om olyckor och tillbud inom SHK:s samtliga utredningsområden.

Utredningsarbetet bedrivs huvudsakligen på myndighetens kontor i Stockholm. Arbetet innebär också att resa till olycksplatser, verksamhetsutövare och andra myndigheter samt att representera SHK såväl inom Sverige som i internationella sammanhang. För samtliga haveriutredare gäller att man måste ha möjlighet och vara beredd att, med kort varsel och utanför kontorstid, resa till och arbeta på en olycksplats.

Arbetet är självständigt med stort ansvar och variation i arbetsuppgifterna och du får möjlighet att arbeta tillsammans med högt specialiserade och engagerade med- arbetare.

Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och en säker och hälsosam arbets- plats. Vi ger goda förutsättningar för en sund balans mellan arbete och fritid, t.ex. genom möjligheter till förtroendearbetstid. Vi har ett generöst friskvårdsbidrag och närheten till Hagaparkens grönområden ger goda möjligheter till motion i närområdet.

Kvalifikationer
Du är utbildad sjökapten, sjöingenjör, skeppsbyggare eller har en annan högre ut- bildning tillämpad inom sjöfarten som SHK bedömer som likvärdig. Arbetsupp- gifterna kräver att du har bred kompetens och omfattande erfarenhet från yrkesar- bete inom sjöfartsområdet. Det är meriterande om du har en kombination av ma- skinteknisk, skeppsbyggnadsteknisk eller nautisk arbetslivserfarenhet.

Vi värdesätter om du har erfarenhet av att ha arbetat med nya tekniska system, t.ex. nya bränslen eller navigationssystem. moderna maskinkontroll- eller brygg- system. Vidare värdesätter vi branscherfarenhet från arbete inom t.ex. klassnings- sällskap, rederi, myndighet eller varv. Erfarenhet av att ha arbetat med nybygg- nadsprojekt inom sjöfart, erfarenhet från yrkesfiske eller arbete med hamnverk- samhet är meriterande liksom erfarenhet av att ha verkat som ledare, t.ex. projekt- ledare. Erfarenhet av att göra säkerhetsutredningar, eller på annat sätt ta fram eller sammanställa omfattande skriftligt material, är också meriterande.

Eftersom en stor del av arbetet innebär att skriva och presentera rapporter krävs att du har god förmåga att uttrycka dig muntligt och i skrift på svenska och att du kan använda Officepaketet, främst Word, på ett effektivt sätt. Du behöver också ha förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt på engelska och gärna ytterligare något språk.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg, stabil och samar- betar på ett lyhört och smidigt sätt i grupper av medarbetare med olika kompetens och yrkesbakgrund. Du tar ditt ansvar för helheten, dvs. för att de mål som har satts upp för verksamheten uppfylls. Du är analytisk och har god förmåga att själv strukturera ditt arbetssätt och att arbeta med flera olika uppgifter parallellt, att driva ditt arbete framåt och slutföra dina uppgifter i tid. Vid behov har du förmåga att arbeta under tidspress.

Du har tillräckligt god fysik och rörlighet för att kunna ta dig ombord på fartyg och kunna ta dig fram till och arbeta på haveriplatser. B-körkort är ett krav.

Mer om anställningen
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. SHK tillämpar individuell lönesättning.

SHK strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald. Eftersom de flesta av våra haveriutredare är män välkomnar vi särskilt kvinnliga sökande.

Eftersom befattningen är säkerhetsklassad måste du vara svensk medborgare, men du får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, genomförs före anställning.

Vill du veta mera om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Gustafsson, haveriutredarna Jörgen Zachau och Björn Ramstedt eller personalhandläggare Kia Wallberg Hjorth. Fackliga kontaktpersoner är Ola Olsson för Saco och Ann-Charlott Söderquist för ST. Samtliga nås via växeln, tfn. 08-508 862 00.

Välkommen med din ansökan, dvs. ett personligt brev och meritförteckning på svenska, senast den 15 november 2020 via e-post [email protected] eller per post till Statens haverikommission, Box 6014, 102 31 Stockholm. Märk din ansökan med referens A-126/20.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser, rekryteringstjänster och liknande.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]