Företag: SSPA

Skeppsbyggare

SSPA söker skeppsbyggare med gedigna kunskaper inom och intresse för hydrodynamisk design

Du ska ha förmåga och intresse av att projektleda och kombinera beräkningar och fysisk modellprovning för att ta fram optimala designer ur ekonomisk, miljömässig och säkerhetsmässig synvinkel. Projektkoordinering, CFD design och fysisk modellprovning av fartygsskrov är viktiga delar av SSPAs utbud som vi gärna ser att du är med och utvecklar i framtiden. Du kommer att ingå i en erfaren och mycket kunnig arbetsgrupp som idag förser kunder över hela världen med design av fartyg.

Du måste ha fokus på kundnyttan och ha förmåga att se ditt kunnande och arbete i ett större sammanhang. Du förväntas ha ett utvecklat intresse för den kommersiella verksamhetens villkor och former. Ett välutvecklat affärsmannaskap välkomnas. Många uppdrag genomförs i nära samarbete med kunden, ofta under tidspress med deadlines. Visst resande kan ingå i ditt arbete.

Kvalifikationer

Du är minst civilingenjör, helst med inriktningen skeppsbyggnad. Erfarenhet från skeppsbranschen gärna med fartygsdesign, försöksverksamhet och/eller CFD är meriterande. 

För mer information

Lars Gustafsson, avdelningschef Ship Design Göteborg, 031-772 90 10 (från 4/8)
Christina Jansson, HR-ansvarig tel. 031-772 90 07 (från den 11/8)

Om SSPA

SSPA, som ett oberoende konsultföretag, erbjuder ett brett utbud av tjänster till kunder över hela världen. Allt från fartygsdesign och att hitta de mest effektiva sätten att interagera med andra transportslag, till att genomföra infrastrukturutredningar och riskbedömningar inom maritim miljö och säkerhet. SSPA har idag drygt 110 anställda, huvudkontor i Göteborg och med platskontor i Stockholm. Företaget omsätter ca 135 MKR. Våra kunder är bl.a. redare, hamnar, varv, energibolag, tillverkare och maritima myndighetsinstanser över hela världen. För att alltid kunna ligga i framkant, erbjuda den senaste kunskapen och de bästa metoderna är ca 20 procent av SSPAs resurser engagerade inom forskning och utveckling.

•         SSPA är bron mellan teori och praktik, nutid och framtid, forskning och implementation i maritim industri där en neutral samtals- och utvecklingsplattform för alla intressenter är fundamentet.

•         SSPA vill bidra till att trygga en hållbar utveckling genom rätt riskhantering i samförstånd med er som kund.

•         SSPA ser till att arbeta med ekonomi, miljö, människa och teknik i symbios för optimal energieffektivisering.

SSPA – YOUR MARITIME SOLUTION PARTNER

|

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]