Företag: Linnéuniversitetet

Sjöfartshögskolan söker lärare – Vikariat

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Sjöfartshögskolan har omkring 500 studenter och erbjuder bland annat utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik och kurser med slutmål fartygsbefäl klass VII. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart för miljö och personal.

I anställningen ingår undervisning i programutbildning, fristående kurser samt uppdrags- och fortbildningskurser.

Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, handledning och examination.

Arbetsuppgifterna innebär även samarbete med studenter, kollegor, personal inom Linnéuniversitetet men även myndigheter, organisationer och företag inom sjöfartsnäringen som exempelvis Transportstyrelsen, rederier och andra utbildningsanordnare både nationellt och internationellt.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom de egna ämnesområden och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Sjöfartshögskolan har särskilt behov av undervisningskompetens och söker följande:

Universitetsadjunkt i nautiska ämnen inom grundläggande nautiska ämnen, specialområde tanksjöfart samt överlevnad, säkerhetsträning och simulatorövningar

Länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7603&rmlang=SE

Universitetsadjunkt inom grundläggande nautiska ämnen samt

specialintresse sjöfartsekonomi, befraktning, transportteknik och skeppsteknik

Länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7602&rmlang=SE

Universitetsadjunkt inom maskintekniska ämnen med ett fokus på fartygssystem och komponenter samt allmän tekniska ämnen. Ytterligare behov föreligger också inom undervisning i våra simulatorer med fokus på driftsoptimering och felsökning.

Kopplat till tjänsten ingår uppdrag som teknisk chef för skolfartyget Calmare Nyckel samt den tekniska utrustningen på vårt säkerhetsträningscenter – RTC. I uppdraget som teknisk chef ingår sedvanliga uppgifter som ansvar för fartygets tekniska skick och dess underhåll, även utveckling av den tekniska utrustningen för undervisningens behov.

Länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=7604&rmlang=SE

För att se annonserna i sin helhet, följ respektive länk.

Vi ser fram emot din ansökan senast 20231106.

Upplysningar lämnas av:

Prefekt för Sjöfartshögskolan, Fredrik Hjorth, [email protected] 0480-49 76 21
Studierektor Per Nilsson 0480-49 76 33
Programansvarig Tobias Hedin, 0480-49 76 82
HR-partner Linda Wincent, [email protected], 0480-49 76 75

|

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]