Företag: Sjöfartsverket

Site manager/Platschef

Sveriges vackraste arbetsplats söker en Site manager/Platschef på varvet vid byggnation av nya statsisbrytare

Om projektet

Projekt IB 2020 ansvarar för att planera och genomföra omsättningen av Sjöfartsverkets isbrytare av Atle-klass genom nyanskaffning. Framtagning av de nya isbrytarnas design är slutförd och projektet har övergått i en fas där upphandling av byggnation påbörjats. Ett avtal för byggnation förväntas vara påtecknat under inledningen av 2024 och leverans av den första isbrytaren bedöms kunna ske tidigast under 2026.

Projektet är organisatoriskt en del av Sjöfartsverket Rederi med kontor i Norrköping där projektledning och övriga projektstödsfunktioner arbetar. Som platschef kommer du vara en del av teamet ”Projekt IB 2020” och under flera år vara heltidsstationerad på det varv som vinner upphandlingen. Var i världen byggnationen kommer att ske kan vi i dagsläget inte svara på. Du kommer vara ansvarig för att planera och leda platskontorets verksamhet. Till din hjälp kommer du att ha ett ”site team” bestående av administratör och specialiserade funktionsföreträdare såväl som pågående besättningar. Vidare kommer du även ha ledning och stöd av projektorganisationen där olika experter finns tillgängliga, både i form av konsulter och från den egna linjeverksamheten, främst tekniker och operatörer, men även administratörer, inköpare, säkerhetspersonal, ekonomer och jurister.

Arbetsuppgifter

Tanken är att du ska vara en del av projektet redan från kontraktstecknande då varvet påbörjar sin ”basic design”. Parallellt med designarbetet planerar och organiserar du för kommande etablering av platskontor såväl som för själva arbetets genomförande utifrån projektets styrdokument samt de arbetsprocesser och rutiner som du skapar. Med stöd av projektledningen planerar och leder du därefter med god framförhållning det dagliga arbetet med kontraktsförvalting på varv under hela byggnationstiden. Du kommer, innan avresa, att utbildas i Sjöfartsverkets rutiner och bli en del av teamet på plats i Norrköping, där du också kommer få lära dig om projektets bakgrund såväl som tidigare genomfört arbete.

Som platschef ser du till att ditt team tränas i att utföra sina arbetsuppgifter professionellt och att byggnationen utförs till fastställd kvalitet. Du värnar också om personalens hälsa och säkerhet samt kontrollerar att etiska regler och miljöregler efterlevs. Du har ansvar enligt Sjöfartsverkets delegationsordning och rapporterar till projektledaren. Exempel på andra arbetsuppgifter är ritningsgransking, rekrytering, budgetarbete, ekonomisk uppföljning och utredningsarbete.

Vem är du?

Vi söker dig som uppfyller följande krav:

  • du har en sjöingenjörsexamen eller har kompentens förvärvat på annat sätt som vi kan bedöma som likvärdig
  • du har dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete i ledande befattning på ”site office” vid nybyggnation av fartyg för ägares räkning
  • du läser, förstår, talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska, även tekniska- och nautiska underlag
  • du är en van användare av olika IT-stödsystem och MS-programvaror
  • innehar B-körkort

Det är meriterande om du också har:

  • erfarenhet av arbetet med certifiering mot klassningssällskap och flaggstat samt därtill hörande god kunskap rörande deras respektive regelverk
  • erfarenhet av drift, konstruktions- och beräkningsarbete samt ritningsgranskning rörande fartygs utrustning och system
  • erfarenhet av kontroll, testning, verifiering samt validering av fartygssystem
  • erfarenhet av arbete vid en statlig myndighet
  • erfarenhet av upphandling enligt LOU

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen kräver att du är öppen för andra och har lätt för att skapa professionella relationer. Du har en naturlig fallenhet för att se, leda och motivera andra. Du är initiativtagande, självgående och du kan fatta självständiga beslut i pressade situationer. För att du på ett framgångsrikt sätt ska kunna utföra tjänsten behöver du dessutom vara noggrann, ha mycket god administrativ kapacitet samt vara kommunikativ såväl som en god organisatör.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.

Varför ska du välja Sjöfartsverket?

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.

Hur och när?

Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning på Rederiet som ska tillsättas snarast. När nybyggnadsprojektet är slutfört kommer du att tilldelas andra uppgifter inom ramen för Rederiets verksamhet. Stationeringsort under byggnationsperioden kommer att vara på Sjöfartsverkets platskontor i byggnationslandet.

Inledande intervjuer kommer att hållas via Skype, preliminärt från och med 18 september.

Upplysningar:

Projektledare Patrik Frick, 010-4786145 eller [email protected]

Fackliga företrädare:

Saco-S Peter Hellberg, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ulf Bäcklund, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.

Registrera din ansökan senast den 10 september 2023.

Diarienummer: 23-04244

Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]