Företag: Transportstyrelsen

Sektionschef

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Sjö- och luftfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor, tillbud och trafikutvecklingen inom sjö- och luftfarten. Vi arbetar för en effektiv marknad med en sund konkurrens. Vi finns i Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö och har 350 medarbetare.

Om jobbet

Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning är på väg in i en spännande tid. Då nuvarande chef kommer att ta sig an nya uppdrag behöver vi rekrytera en ny chef och ledare som kan bidra till att vidareutveckla verksamheten och genomföra de förändringar som möjliggör att vi uppfyller verksamhetens övergripande mål: säkerhet, miljöskydd, tillgänglighet och skydd för hälsa – samhällsnytta för både företag och medborgare. Sektionen utgör tillsammans med sina systersektioner i Norrköping och Stockholm en nationell resurs för tillsyn av sjöfartsverksamhet i Sverige och genomför bla hamn- och värdstatskontroller av fartyg, besiktningar av fartyg och revision av rederier inför utfärdande av certifikat, inspektioner av delegerad verksamhet, granskning av ritningar inför ny- och ombyggnation av fartyg, stabilitetsberäkningar samt besiktningar inför inflaggning av fartyg. Sektionen ansvarar även för revision av hamnar och hamnanläggningar nationellt. Verksamheten är i många fall händelsestyrd med korta inställelsetider vilket ställer krav på stor flexibilitet och lösningsfokus. 

Du kommer att

 • ingå i enhetens ledningsgrupp och bidra till att enhetens arbetsuppgifter kan lösas effektivt, enhetligt och rättsäkert
 • ha verksamhets-, personal- och budgetansvar inom din sektion
 • verka för att alla medarbetare tydligt ser sina arbetsuppgifter och hur var och en bidrar till sektionens arbetsresultat
 • planera, följa upp och utveckla de uppdrag och arbetsuppgifter som sektionen har
 • planera sektionens kompetensförsörjning, stötta medarbetarna i deras arbete och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • arbeta aktivt tillsammans med systersektionerna för att lösa verksamhetsmålen. 

Om du ska trivas hos oss

……behöver du kunna lyfta blicken, se helheten och tänkta långsiktigt. Eftersom du är vårt ansikte utåt ska du kunna representera vår verksamhet på ett sätt som skapar trovärdighet. Vi vill att du tar ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och visar respekt för våra olikheter. 

Du måste ha

 • sjökaptens-, civilingenjör med inriktning skeppsbyggnad eller sjöingenjörsexamen
 • arbetat som chef i statlig förvaltning eller myndighet
 • erfarenhet från sjöfartssektorn och känna stort intresse för branschen och dess utveckling i stort. 

Det är meriterande om du också har

 • erfarenhet av att leda verksamhet med mycket kundkontakt
 • erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp
 • erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete. 

Vi vill att du

 • är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
 • är drivande och har en helhetssyn
 • är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
 • är initiativrik och entusiasmerande
 • har god förmåga att fatta beslut
 • är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga
 • har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
 • har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
 • har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vill du veta mer?

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande med placering i Göteborg eller Malmö. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. 

Du är välkommen att kontakta enhetschef Gunnar Ljungberg på 010-495 37 40, [email protected] Saco; Johan Stenborg och ST; Annica Ohlsson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Vi behöver din ansökan senast den 6 juni 2016  märkt med referensnummer TSG 2016-1297. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.

Välkommen med din ansökan!