Företag: Ektank AB

Quality Controller

Ektank AB bedriver transport av olje- och kemprodukter med fem fartyg i Nord- och Östersjöfart och söker Quality Controller till sitt kontor i Göteborg.

Fartygen drivs av externa managementbolag. Du kommer att följa upp att de drivs i enlighet med ägarens krav på kvalitet och kostnadseffektivitet, bl a via regelbunden kontakt med fartygen. I tjänsten ingår också att stödja fartyg och externa managementbolag i policyfrågor. Du rapporterar direkt till rederiets ledning. Tjänsten innebär en del resande inklusive fartygsbesök.

Kvalifikationer:

Du har redan erfarenhet inom något eller flera av dessa områden:

  • Erfarenhet som befäl i handelsflottan.
  • Kännedom om OCIMFs vetting-procedurer.
  • Erfarenhet av kvalitetssystem.
  • Erfarenhet av personalarbete inkl rekrytering, och kännedom om sjöfartsavtal och behörighetskrav.
  • Kunskap om klassningssällskapens regelverk och procedurer.
  • Grundläggande ekonomisk kunskap.
  • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Ytterligare information om tjänsten lämnas av Jörgen Johnsson på telefon 031-60 92 54. Allmän information om Ektank AB finner du på vår hemsida. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt men senast den sista september.