Företag: Stena Line

Poolanställning Maskinmanskap

Stena Line är mitt uppe i ett spännande förändringsarbete som sträcker sig över hela verksamheten. Vi utvecklar vårt sätt att möta både affärsbehoven och våra kunders förväntningar när det gäller digitalisering. Vårt mål är att vara ett verkligt innovativt företag med framtiden i sikte, vi vill bli ett ännu mer kundfokuserat, digitalt och hållbart företag som är attraktivt för både kunder, anställda och partners. För att kunna arbeta mer effektivt och med större flexibilitet med bemanningen ombord på våra fartyg har Stena Line tillsammans med SEKO enats om ett lokalt poolavtal.

Detta är din möjlighet att få en tillsvidareanställning hos oss på Stena Line!

Vad innebär det att vara poolanställd?
Att vara anställd i poolen som vaktgående maskinpersonal eller befaren maskinpersonal innebär att du ges möjlighet att arbeta på flottans alla fartyg där behov uppstår. Du får en tillsvidareanställning på 100%, men tjänstgör på ett mer varierat schema än det traditionella vecka-vecka
systemet. Schemat styrs istället av verksamhetens behov i kombination med dina önskemål. Under vissa perioder kanske du ersätter en längre frånvaro och under andra perioder är du tillgänglig hemma och blir inkallad för att täcka upp för mer hastigt uppkomna vakanser. Du skall då efter en viss inställelsetid infinna dig på det aktuella fartyget.

När vi har lugnare perioder ombord, kan du till viss del påverka förläggningen av din ledighet. Under andra tider på året då vi har större behov av din insats, exempelvis under sommaren, kommer du istället få arbeta något mer. Det totala antalet arbetsdagar under ett år blir detsamma som på färjeavtalet.

Anställningsvillkor i korthet:

  • 100% tillsvidareanställning i poolen

  • Månadslön enligt tarifflönesystemet

  • Flexibel fartygsplacering

  • 1749 timmars arbete under ett år (samma som på vanliga färjeavtalet)

  • Varierat schema. Vissa perioder med längre schemaläggning och ibland perioder av mer flexibel planering då man står till förfogande och blir inkallad enligt reglerna i avtalet.

  • När en vakant fartygsplacering uppkommer, som överensstämmer med din kompetens, har du som poolanställd företräde.

Vem är du?
Du är en kompetent motorman (vaktgående maskinpersonal eller befaren maskinpersonal) som brinner för ditt jobb. Du vill utvecklas i din manskapsroll och tillsammans med dina kollegor och chefer bidraga till Stena Lines utveckling. Att arbeta i poolen tror vi passar dig som uppskattar variation, då du kommer att få tillfälle att tjänstgöra på flera av våra fartyg. Du har lätt att sätta dig in i nya rutiner samt god förmåga att lära känna och komma överens med andra människor.

Formella krav för tjänsten:
Vaktgående maskinpersonal Basic Safety
Läkarintyg för sjöfolk Sjöfartsbok
Pass

Meriterande:
Befaren maskinpersonal
Särskilt sjöfartsskydd Räddningsfarkost och beredskapsbåtar

Intresserad?
Tjänsterna är tillsvidareanställningar där 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet innebär varierande arbetstider under dygnets alla timmar och vår verksamhet pågår sju dagar i veckan, året om. Du är välkommen in med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 19 juni, 2019. Rekryteringen kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!

Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Susanne Söderberg 031-858500, [email protected]

Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens största färjerederier. Linjenätet är det mest heltäckande i Europa och omfattar ett stort antal strategiskt belägna färjelinjer i Skandinavien, Storbritannien och Baltikum. Antalet anställda uppgår till 5100 där en majoritet arbetar med service och försäljning. Årligen transporterar Stena Line över 7 miljoner passagerare, 1.5 miljoner bilar och 2 miljoner fraktenheter. Läs mer på www.stenaline.com.

At Stena Line we believe everything starts with Care. For us it means that we care about our customers, our business, the environment and we care about each other. This has made us one of theworld’s largest ferry companies since the start in 1962 in Gothenburg, Sweden. Today we are more than 5000 colleagues from 50 countries. We want to make sure that our company is a fair and inclusive place to work for everyone. For us it is never acceptable to discriminate and we are firmly committed to equal employment opportunities regardless of age, religion, gender, sexual orientation, gender identity, ethnicity or disability. Join us on our journey!