Företag: Sveriges Lantbruksuniversitet

Platschef till fartygsprojekt

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

SLU har fått i uppdrag av regeringen att låta bygga ett fiskeforskningsfartyg. Fartyget kommer att användas av SLU och SMHI för miljöövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Exempelvis kommer man att analysera vattnet ur miljöhänseende och göra undersökningar av fiskbestånd.

Fartyget som nu ska byggas kommer att ägas av SLU, medan driften kommer att skötas av Sjöfartsverket. SLU är i färd att upphandla ett varv där fartyget ska byggas och denna upphandling kommer att vara klar i början av 2017 och det är först då vi vet i vilket land som denna tjänst blir placerad i. Till detta projekt behöver vi nu knyta en administratör som ska arbeta på plats på varvet under nybyggnationen av fartyget.

Arbetsuppgifter

Som platschef kommer du att ansvara för att varvet bygger fartyget i enlighet med SLU:s kravspecifikation samt med gällande svenska regelverk och klasskrav. Du kommer att ansvara för personal på plats samt ha daglig kontakt med varvet. I ditt arbete kommer du att ha stöttning från SLU:s projektorganisation och projektledaren.

Kvalifikationer

Du som söker har högskoleutbildning som civilingenjör eller sjöingenjör. Du har arbetat med nybyggnation av fartyg och har erfarenhet som platschef på varv under de senaste fem åren. Det är meriterande om du har arbetat ombord på fartyg i tekniskt ledande befattningar och därmed har drifterfarenhet. Du har även erfarenheter från arbete med svenska flaggstaten och klassningssällskap. Du behärskar såväl svenska som engelska i både tal och skrift.

Vi söker en person som är van att arbeta självständigt och att ta egna beslut. Du har god samarbetsförmåga och är bekväm med att ta och ha kontakter både internt och med motparter. Du är bekväm att arbetsleda personal och trivs med intensiva arbetsdagar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning med utlandsstationering ca 2 år. Placering – varv utanför Sverige. Omfattning: 100%, tillträde enligt ö.k. under våren 2017. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua 2016.2.5.1-3654.

Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala eller [email protected] senast den 17 oktober 2016.

Mer information

Lars Thorell, Chef fartygsenheten, 018-671507, 070-5571507, [email protected]

Anders Englund, Projektledare, 073-982 42 20, [email protected]

Fackliga företrädare

Saco-S föreningen SLU, SACO, 018-67 10 85

Linda Thörnström, SEKO, 018-67 10 57

Lotta Olsson, ST, 018-67 15 36