Företag: Trafikverket

Operativ chef till Färjerederiet

Som operativ chef på Trafikverket Färjerederiet är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige.

Det gör du genom att ansvara för driften av och välmåendet för 70 fartyg och över 600 medarbetare.

Om jobbet

Operativa chefen har det övergripande ansvaret för vår färjedrift. I samspel med övriga i rederiledningen och distriktscheferna, svarar du för att Färjerederiet har en effektiv, säker och robust färjedrift. Du ingår i rederiets ledningsgrupp, rapporterar till rederichefen, och är chef för rederiets 13 distriktschefer samt fleet manager och beredskap- och säkerhetsledare.

Färjerederiet står inför stora förändringar. Vi går från att ”köra färja” med dieselmotorer till ett nytt arbetssätt med klimatanpassning, digitalisering och automatisering. Smarta fartyg kräver personal med ny kompetens. Utbildningsprogram måste utvecklas samtidigt som våra nautiska behörigheter ska bibehållas och våra färjor ska fortsätta att leverera 24/7 i många år framöver.

Vi söker dig som har mycket god kunskap om sjöfart i allmänhet och fartygsdrift i synnerhet. Du ska ha en gedigen maritim erfarenhet och dessutom ha erfarenhet från säkerhetsarbete, primärt utifrån ett ISM-perspektiv. Sannolikt har du en sjökaptensbakgrund eller liknande, och ser en möjlighet att förena din sjöfartskompetens med ett brinnande operativt intresse. Fokus i uppdraget ligger på att stödja och coacha medarbetarna i deras förvaltning av sina distrikt och förändringsledning av verksamheten in i framtiden. Då vi har färjeleder i hela landet, från Norrbotten till Skåne, är det en förutsättning att du ser vikten av närvaro och att resa ut i verksamheten.

Andra arbetsuppgifter som ingår är att:

 • Vara personal-, resultat- och arbetsmiljöansvarig chef för rederiets distriktschefer, fleet manager och beredskap- och säkerhetsledare
 • Ingå i Färjerederiets ledningsgrupp och räddningsstab
 • Planera, leda och följa upp verksamhetsplan inklusive budget
 • Hålla sig uppdaterad på lagar och förordningar gällande den operativa färjedriften

Kvalifikationer

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som beslutsmässighet, samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang.

För att lyckas i rollen behöver du ha goda ledaregenskaper, god analytisk förmåga samt dokumenterad erfarenhet av personalansvar. Arbetet innebär omfattande interna och externa kontakter vilket förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga. Vi tror att du stimuleras av utmaningar, en varierande vardag och att entusiasmera dina medarbetare och kollegor. 

Vi söker dig som

 • har sjökaptensexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms som likvärdig
 • har dokumenterad erfarenhet av personalansvar
 • har en gedigen kunskap om fartyg och sjöfartssektorn inklusive lagstiftning inom området
 • har erfarenhet av arbete med budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av att leda chefer
 • har erfarenhet av att samverka eller förhandla med arbetstagarorganisationer

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

På Trafikverkets färjerederi är du med och bidrar till att 22 miljoner personresor och 13 miljoner fordonstransporter varje år sker så effektivt, hållbart och säkert som möjligt. Trafikverkets färjerederi är Sveriges största rederi med runt 70 vägfärjor som trafikerar över 40 färjeleder. När vattnet fryser i de norra delarna av vårt land ansvarar vi även för drift och underhåll av isvägar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Sök tjänsten

Rederichef: Erik Froste,
0101231302

SEKO: Åke Ottosson,
0101242839

SACO: Kenneth Toresson,
0101238036

ST: Stefan Sörensson,
0101232867

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]