Företag: Lundqvist Rederierna

Nautisk Inspektör

Lundqvist Rederierna söker Nautisk Inspektör

Vår säkerhetsavdelning ansvarar för 10 tankfartyg, samtliga av typen aframax.  I dagsläget är vi tre medarbetare på avdelningen och vi behöver nu förstärka med en Nautisk inspektör.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med frågor som rör säkerhet, miljö samt interna och externa auditeringar.

Arbetet innebär även täta kontakter med oljebolag och mäklare.

Du kommer att vara delaktig i administrationen av Rederiets system för att upprätthålla den systematiska säkerheten. I dina arbetsuppgifter ingår att bevaka och implementera förändringar till följd av nya kravställningar, handha interna samt externa kontroller av fartygen såväl som landorganisationen. Ett tätt samarbete med fartygen och dess besättning, såväl som med andra intressenter ingår i arbetsuppgifterna. Tjänsten medför resor till fartygen. Din placering är på vårt kontor i Mariehamn.

Dina erfarenheter

  • Sjökaptensexamen, eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • Goda kunskaper av sjösäkerhets- och miljöarbete, inklusive ISM och riskanalysarbete.
  • Teknisk kunskap om nautiska system och dess funktion.
  • Erfarenhet av arbete mot flaggstat, oljebolag och klassningssällskap, samt god kunskap om gällande regelverk.
  • Van och bekväm att skriva rapporter, underlag och andra dokument.
  • Talar och skriver obehindrat svenska som engelska.

Erfarenheter från arbete ombord på tankfartyg, eller liknande arbetserfarenheter inom oljetransportbranschen är meriterande

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som Nautisk inspektör kräver att du fattar självständiga beslut varför du måste vara initiativtagande och självgående.

Du är öppen för andra och har lätt för att samarbeta och skapa professionella relationer. Samarbetet internt och externt kräver förutom god förmåga till kommunikation också förmåga till helhetsperspektiv på verksamhet såväl som kontroll på tillgångar.

Information och ansökan

Tillträde sker så snart som möjligt, intervjuer sker löpande, och arbetsplatsen är på kontoret i Mariehamn. 

Din ansökan med CV och löneanspråk ber vi dig skicka per e-post till [email protected].

Eventuella frågor besvaras av Richard Sundberg, antingen på telefon +358-18-26050 eller på ovan angivna email.