Företag: Statens Haverikommission

Haveriutredare inom civil sjöfart

Statens haverikommission (SHK) söker en haveriutredare som ska delta i, men även kunna leda de haveriutredningar som myndigheten utför med anledning av allvarliga tillbud och olyckor inom den civila sjöfarten. SHK är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. Vi är ca 30 anställda och sitter i ljusa lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hålla ihop och genomföra undersökningar inom området civil sjöfart samt att tillsammans med övriga utredare klargöra vad som hände, varför det hände och hur liknande tillbud/olyckor kan undvikas i framtiden. Efter en tid som haveriutredare kommer du även att ingå i den beredskap som SHK upprätthåller dygnet runt för att ta emot anmälan om olyckor och tillbud inom SHK:s samtliga utredningsområden.

Utredningsarbetet bedrivs till största delen på myndighetens kontor i Stockholm men innebär också resor till bland annat haveriplatser, verksamhetsutövare och andra myndig-heter. För samtliga haveriutredare gäller att man måste vara beredd att göra haveriutryckningar med kort varsel, ibland utanför s.k. kontorsarbetstid och på obekväma tider. Besök på ibland otillgängliga platser ställer krav på god fysik och rörlighet.

Kvalifikationer

Du är sjökapten med erfarenhet från arbete som befälhavare i internationell trafik och har god kännedom om de regelverk som gäller för sjöfarten. Det är särskilt meriterande om du har gedigen tankoperativ erfarenhet. Tidigare erfarenhet av sjösäkerhetsrelaterade frågor inom ett rederi, klassningssällskap, varv, försäkringsbolag eller liknande är meriterande. Vi värdesätter även tidigare erfarenhet från lotsverksamhet och/eller från fiskerinäringen. Vana av att bedriva utredningsarbete, sammanställa omfattande material och skriva rapporter är andra erfarenheter som är värdefulla för en blivande haveriutredare.

Arbetsuppgifterna ställer även krav på en god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i både tal och skrift samt vana av att arbeta i Office-paketet och då framför allt i Word. Eftersom haveriutryckningar kan ske med kort varsel behöver du ha B-körkort.

Som person är du initiativtagande, har en väl utvecklad samarbetsförmåga samt trivs och fungerar bra i en självständig roll. Vidare är du strukturerad, flexibel och har en god analysförmåga. Då arbetsbelastningen periodvis kan vara hög ställs krav på stabilitet och stresstålighet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Mer om anställningen

Anställningen är en tills vidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. SHK tillämpar individuell lönesättning. Då befattningen är säkerhetsklassad måste du vara svensk medborgare. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, genomförs före anställning.

SHK värdesätter de kvalifikationer som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund än den svenska.

Information om anställningen lämnas av avdelningschef Johan Gustafsson, 08-508 862 54 och personalhandläggare Maria Thedvall, 08-508 862 03 (semester vecka 20).

Välkommen med din ansökan och meritförteckning på svenska märkt med referens ”A-0095/14” senast den 19 maj 2014 via e-post [email protected] eller per post till Statens haverikommission, Box 125 38, 102 29 Stockholm.

|

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]