Företag: Furetank

Ombordpersonal

Furetank är ett familjeägt rederi, företaget grundades 1954 och har sitt huvudkontor på Donsö i Göteborgs skärgård. Företaget har också kontor i centrala Göteborg, Holbaek i Danmark och i Torshavn på Färöarna.
Företaget är aktivt framför allt i Norra Europa och driver idag olje- och kemikalietankers. Furetank äger och driver 7 egna tankfartyg samt erbjuder teknisk och kommersiell service till externa partner, totalt har företaget management för 9 fartyg.
Utöver tankfartyg sköter Furetank teknisk drift och personal på M/S Sigrid som ägs av Svensk Kärnbränsle hantering AB (SKB).
Furetank en del av Gothia Tankers Alliance som med ett 50-tal fartyg erbjuder kunder inom tank- och kem industrin ett brett utbud av högkvalitativa transportlösningar till sjöss. 
Företagets vision ”Not a giant but a leader” präglar verksamheten, vi jobbar ständigt på att utveckla oss för att hålla hög kvalité och ligga i framkant tekniskt såväl som inom miljö, säkerhet och arbetsmiljö. 
Furetank har under de senaste åren varit delaktiga i utveckling och nybyggnation av en serie på sex tekniskt högt utvecklade och miljövänliga LNG drivna fartyg. Fyra av de nybyggda fartygen är beställda av Furetank och leverans av de två sista kommer att ske under 2020 och 2021.

På Furetank är det spännande tider!
I slutet av året och början av 2021 kommer vår flotta utökas med två nybyggda tekniskt avancerade fartyg.

Vi behöver därför nu utöka vår personalstyrka med duktiga medarbetare på flera olika positioner, både på däck och maskinsidan, manskap såväl som befäl. Vi behöver dessutom kockar.

I takt med att vi bemannar de nya fartygen behöver vi ersätta positioner på de fartyg vi redan har i drift, tjänsterna kommer därför att tillsättas succesivt under hösten och vintern.

Utöver behörighet, läkarintyg för sjöfolk och nödvändiga certifikat för den position du önskar arbeta i vill vi att du delar våra värderingar. På Furetank präglas kulturen av respekt, omtanke och engagemang.

För att lyckas uppnå vår vision ”Not a giant but a leader” krävs att alla på företaget bidrar med idéer och förslag.  Egna initiativ i det dagliga arbetet såväl som idéer på hur vi kan bli bättre i framtiden värderas högt, på Furetank finns möjlighet att vara med och utveckla och påverka. 

Våra fartyg trafikerar framför allt norra Europa och ombord arbetar man i 5-6 veckors törnar. Då vi optimerar vår flotta för att tillfredsställa våra kunders behov kommer avlösningsdagar att variera, detta innebär att du behöver vara flexibel. Engelska är vårt arbetsspråk. Du tjänstgör på Europa avtalet.

Tillträde enligt överenskommelse.

Rekryteringen sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan (CV och personligt brev) till [email protected]

|