Företag: Köpings kommun

Förvaltare av Köpings hamn

Vi står redo att förvalta hamnen vidare mot en vinstgivande och klimatsmart hamnanläggning. Som hamnförvaltare på markavdelningen blir du en viktig länk i det utvecklingsarbetet. Är du vår nya medarbetare?

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens detalj- och översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor, bygglovsgivning, fastighetsförvaltning, energirådgivning och kommunens GIS-verksamhet. Markavdelningen ingår i förvaltningen och ansvarar för kommunens markförsörjning, mark/hamnförvaltning och exploateringsverksamhet. Vi har tät kontakt med myndigheter, tekniska bolag, kommuninvånare och näringsliv.

Köpings hamn har ett strategiskt läge längst in i Mälaren och utgör ett nav i de industritäta regionerna Bergslagen och Mälardalen. Vägnätet och järnvägen gör att Köpings hamn är en geografisk centralpunkt för gods in och ut ur regionen. För flera industrier och företag är hamnen en central nod för godstransporter där alternativet skulle vara tusentals transporter på lastbil och väg istället för med några fartyg på vattnet. Vi har därmed en viktig roll i den övergripande godsinfrastrukturen och stor betydelse för regionens utveckling. Just nu pågår Mälarprojektet med muddring av Mälarfarleden in i Köpings hamn. Bland annat utökas farleden vilket medför nya transporter och möjligheter liksom ett ökat tryck på godstransporter till/från och genom landets befolkningstätaste region. En plan för hamnens utveckling finns och utvecklingen av hamnstråket är igång.

Arbetsbeskrivning
Köpings hamn ägs av kommunen och är en allmän hamn som består av djuphamnen, spannmålskajen, två industrikajer och oljepir. Hamnverksamheten hyrs och arrenderas ut till Mälarhamnar AB som ägs gemensamt av Köpings kommun (45 %) och Västerås stad (55 %). Det är Mälarhamnar som tar ut hamn- och stuveriavgifter, lossar och lastar gods på fartyg samt ansvarar för farleden och isbrytningen inom hamnområdet.

Som hamnförvaltare är du länken mellan det kommunala ägandet och Mälarhamnars verksamhet. Du ansvarar för att sköta hamnens grundläggande infrastruktur, magasin och byggnader så att värdet vårdas och investeringar planeras rätt. Du ser också till att hyresavtal följs och att underhållsåtgärder genomförs som planerat. Framöver kommer också investeringar ske i magasin och byggnader för att modernisera anläggningen samt investeringar i nya infarter för vägtransporter och järnvägsspår.

Du som hamnförvaltare ska ta tillvara intressen och löpande förvalta och underhålla anläggningen. Och du förväntas vidare delta i de aktiviteter som utvecklingsplanen anger. Viktiga uppgifter i övrigt blir att förvalta hyres-och arrendeavtalen och att ta fram underhålls- och investeringsplaner med stöd i utvecklingsplanen och i samråd med verksamheterna i hamnen. Som hamnförvaltare kommer du att ansvara för anläggningsförvaltningen, övriga hamnnära fastigheter och arbeta nära mark- och exploateringschefen samt verksamhetsutövaren.

Det här gör vi idag:
*Investerar i den grundläggande infrastrukturen, där avvattningen från regn och nederbörd renas.
*Kajer och hamnplan förstärks för att klara tyngre laster
*Hamnens miljö och klimat anpassas
*Muddrar hamnbassängen och farleden inom hamnområdet till 8 meter för att säkerställa att fartyg navigerar säkert in i hamnen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom för tjänsten lämpligt område alternativt med erfarenhet från en liknande roll. Vi vill att du har erfarenhet av projektledning inom bygg- och anläggningsprojekt med vana att arbeta i olika system (ex. Landlord och Citect). Erfarenhet av upphandling, anläggnings- och fastighetsförvaltning samt byggnadsfysik och underhåll är meriterande liksom erfarenhet av fastighetsekonomi, budgetansvar och av att upprätta och följa kalkyler. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i anläggningsteknik och har god förståelse för hamnverksamhet, sjöfart, geoteknik och markmiljöfrågor.

Arbetet innebär utåtriktad verksamhet så vi fäster stor vikt vid din förmåga att skapa partnerskap med våra kunder. Vi har alltid kunden i fokus och vill därför att du har förmåga att bygga goda relationer såväl internt som externt samt skapa långsiktiga samarbeten, hög servicemedvetenhet och är engagerad och noggrann i din tjänsteutövning. Vi letar efter dig som ser lösningar och möjligheter. Du är en duktig förhandlare som kan driva dina driftavtal, är strukturerad och ordningsam. Det krävs att du kan vara kommunikativ med förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Då bilkörning ingår i tjänsten är det krav på B-körkort.

Välkommen med din ansökan!

Vår kommun
Köping ligger i västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är ett betydelsefullt arbete som gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Köpings kommun är miljöcertifierad enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Köpings kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons

 
 

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]