Planeringsavdelningen

Sedan sommaren 2019 äger SLU det oceangående undersöknings- och forskningsfartyget R/V Svea. Svea är ett statsfartyg och klassat som SPS, Special Purpose Ship. Fartyget används i huvudsak av SLU och SMHI för miljöövervakning och forskning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Viktiga användningsområden är att samla in data om fiskbestånd och att ta prover för att löpande analysera havsmiljön. Svea är i första hand en nationell resurs för svensk miljöövervakning och havsforskning men kan även bidra till att öka det internationella forskningssamarbetet inom den marina sektorn. Ett flertal myndigheter är intressenter i verksamheten. Under 2020 har Svea cirka 200 verksamhetsdagar till sjöss planerade. SLU:s fartygsenhet har i uppdrag att företräda SLU som ägare till fartyget. Regeringen har också gett Sjöfartsverket i uppdrag ansvara för besättning och management. SLU och Sjöfartsverket arbetar tillsammans för att planera Sveas verksamhet. Fartygsenheten är placerad på SLU i Uppsala och Sveas hemmahamn är Lysekil. Sommaren 2020 tar garantiåret slut. Då avslutas byggprojektet och fartygsenheten får en rent förvaltande roll. I den kommer fartygssamordnaren att ha en viktig uppgift.

Läs mer om R/V Svea och verksamheten på www.slu.se/rv-svea

Arbetsuppgifter

Rollen som samordnare innebär att du:

  • har kontakt med forskare och expeditionsledare från olika universitet och myndigheter, bland annat SMHI, som vill använda Svea och samordnar med Sjöfartsverket hur fartyget användning ska planeras.
  • arbetar med samordning av IT-frågor, arbetsmiljöfrågor, fartygstekniska frågor och frågor kring Transportstyrelsens regler och klassningssällskapens tjänster.
  • samordnar användningen av forskningsutrustning ombord och är SLU:s representant i operativa frågor kring fartygsdriften. Du deltar i fartygsenhetens månatliga möten med Sjöfartsverket där driftsfrågor behandlas.
  • samordnar marknadsföringsaktiviteter tillsammans med Sjöfartsverket.

Arbetet innebär en del resor, främst till fartyget men även till olika myndigheter som vill använda fartyget.

Du kommer att arbeta tillsammans med fartygsenhetens chef, en fartygsekonom samt fartygstekniker.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenheter från sjöfart och arbetat på sjön några år. Du har haft en ledande roll, gärna som styrman eller motsvarande. Kunskaper om klassningsfrågor och fartygsplanering samt arbetet på ett rederi är meriterande. Arbetet kommer att innebära många kontakter så vi sätter stort värde på social kompetens.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Placering

Uppsala. Resor förekommer. 

Anställningsform

Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning

100 %

Tillträde

Enligt överenskommelse, önskvärt innan sommaren 2020.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 7 maj 2020.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Kontaktpersoner
Lasse Thorell
Chef för fartygsenheten
018-67 15 07
[email protected]