Företag: Kustbevakningen

Fartygsingenjör

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en myndighet under Justitiedepartementet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning, ordningshållning till sjöss samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. För att arbeta här är det viktigt att dina personliga värderingar överensstämmer med vår värdegrund; helhetssyn, välvilja och engagemang.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Arbetsbeskrivning

Kustbevakningen söker Fartygsingenjör med stort intresse för fartygsunderhåll till Fartygsteknikenheten inom Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, med placeringsort Stockholm. 

Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen har övergripande ansvar och samordnar uppgifter inom anskaffning, teknisk utveckling samt underhåll och vidmakthållande för Kustbevakningens materiel och anläggningar. Fartygsteknikenhetens arbetsuppgifter innebär att planera, genomföra och följa upp underhåll av fartyg inklusive bland annat fysisk arbetsmiljö, elsäkerhet samt sjö- och miljövärdighet för att tillgodose Kustbevakningens behov av tekniskt och säkerhetsmässigt fungerande fartyg. Fartygsteknikenheten består av 15 medarbetare, varav två medarbetare finns i nuläget i Stockholm.

Du kommer att agera som systemledare för Kustbevakningens båtar och mindre farkoster. Att vara systemledare innebär att du är tekniskt ansvarig för det tilldelade systemområdet under hela dess livscykel och du kommer att genomföra analys och beredning av avvikelser samt förslags- och modifieringsärenden. Kustbevakningens underhållssystem AMOS kommer att vara centralt i ditt arbete och det kommer att vara ett stöd vid uppföljning, utveckling och effektivisering av underhållslösningar. Som systemledare kommer du att vara länken mellan den tekniska och operativa verksamheten, inom ditt ansvarsområde.

Vid upphandlingar kommer du arbeta med kravspecifikationer och upphandlingsunderlag och du kommer att få möjlighet att agera som projektmedlem. Att delta i enhetens planerings-, budget- och uppföljningsarbete är en naturlig del av din vardag.

Fartygsingenjören har ett nära samarbete med enhetens fartygsinspektörer och avdelningens övriga enheter samt fartygsbesättningar från den operativa verksamheten. Du ska ha en god förmåga att sätta dig in i de behov och förutsättningar som den operativa verksamheten och dess fartyg genererar.

Befattningen är nyinrättad och det finns stora möjligheter att påverka och utveckla dess innehåll. Gillar du frihet under ansvar, mycket teknik och en god arbetsmiljö? Då erbjuder vi ett utvecklande, kreativt och fritt arbete i ett positivt team som värdesätter god service och goda relationer.

Både inrikes- och utrikes tjänsteresor förekommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med en för tjänsten relevant inriktning – till exempel ingenjör inom skeppsteknik, sjöingenjör eller liknande. Du har dokumenterat goda teoretiska och praktiska kunskaper om båtar samt flera års dokumenterad yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i underhållssystemet Amos och om du har erfarenhet av projektledning vid nyproduktion eller modifiering av fartyg avseende både skeppsteknik och marinelektronik. Har du erfarenhet inom konfigurationsledning är det också meriterande, likaså om du har praktisk och teoretisk erfarenhet av offentlig upphandling.

Som person är du engagerad, utvecklingsintresserad och har en god förmåga att se helheten och är van att samarbeta och att arbeta lösningsorienterat. Du är flexibel och har inga svårigheter att sålla ut vad som behöver prioriteras och du har en förmåga att kunna acceptera och hantera snabba förändringar. Viktigt är också att ha en ödmjuk inställning liksom att vara professionell och ansvarstagande.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid din formella utbildningsbakgrund som bedöms relevant för tjänsten liksom dina personliga egenskaper.

Personprofilanalys (PPA) kan komma att användas i rekryteringsprocessen.

Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som på engelska.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. 

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, godkänt drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.

Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/141
Kontakt
  • Henrik Jonsson, avdelningschef, 0455-35 34 97
Facklig företrädare
  • SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-01-20

|