Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.

Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid. 

Ditt framtida arbete  

Som chef ansvarar du för verksamheten inom din enhet och du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du är en kommunikativ ledare som motiverar och entusiasmerar medarbetarna och ansvarar för att få en fungerande dialog och ett öppet klimat. Du stödjer ett framgångsrikt medarbetarskap med medarbetare som vill, kan och får ta ansvar och utvecklas i sitt arbete.Du företräder verksamheten i olika sammanhang och förväntas vara ett föredöme i din yrkesroll samt en god arbetsgivarrepresentant. Du har lätt för att ta kontakt, skapa och behålla förtroendefulla relationer både inom Transportstyrelsen och med intressenter utanför myndigheten. 

Enheten ansvarar för regelgivning, tillståndsgivning och tillsyn inom sjöfartsområdet avseende bemanning och behörigheter samt inom luftfartsområdet flygutbildningar och personliga certifikat. Arbetet består i att leda, utveckla och följa upp verksamheten mot våra mål och uppdrag. Inom enheten finns 3 sektioner lokaliserade i Norrköping och med vissa medarbetare lokaliserade i Stockholm. Arbetet förutsätter resor både inom och utom landet. 

Dina framtida arbetsuppgifter är att

 • ansvara för att leda enhetens verksamhet tillsammans med sektionscheferna
 • ingå i avdelningens ledningsgrupp och därigenom bidra till avdelningens verksamhet och strategiska utveckling
 • ha verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
 • planera, följa upp och utveckla enhetens verksamhet
 • planera för enhetens kompetensförsörjning och stötta sektionscheferna i deras arbete
 • ansvara för omvärldsbevakning
 • samverka och aktivt bidra till ett gott samarbetsklimat både internt och externt
 • vidmakthålla och utveckla en god dialog med andra myndigheter och olika branschföreträdare såväl nationellt som internationellt
 • representera Transportstyrelsen och vår verksamhet i olika forum.  

Vi förutsätter att du har

 • akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
 • har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.  

Det är meriterande om du också har

 • en sjöfarts- , luftfarts- eller juridikinriktning på din utbildning
 • erfarenhet av att leda andra chefer
 • erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp
 • erfarenhet av statlig förvaltning eller myndighetsarbete
 • erfarenhet från sjöfarts- eller luftfartsbranschen.

Vi vill att du

 • är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
 • är drivande och har en helhetssyn
 • är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
 • är initiativrik och entusiasmerande
 • har god förmåga att fatta beslut
 • är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
 • har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
 • har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
 • har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.

Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter både inom och utanför Transportstyrelsen så värdesätter vi din förmåga att bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Mer information

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande och placering i Norrköping. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.

Eftersom du kommer att arbeta med sekretessbelagd information är tjänsten säkerhetsklassad. Det innebär att vi kommer att gör en registerkontroll på dig innan du får jobbet.

Du är välkommen att kontakta

avdelningschef Gunnar Ljungberg på 010-49 53 740, [email protected].

Saco, Christina Östberg och ST, Annica Ohlsson nås via vår växel på 0771-503 503. 

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill

Vi behöver din ansökan senast den 2 april 2018 märkt med referensnummer TSG 2018-1082. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt cv och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.

Välkommen att bli vår nya kollega!  

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om sjö- och luftfartsavdelningen:

Sjö- och luftfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor, tillbud och trafikutvecklingen inom sjö- och luftfarten. Vi arbetar för en effektiv marknad med en sund konkurrens. Vi finns i Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö och har 350 medarbetare.