Företag: Stockholms Reparationsvarv

Civilingenjör, Marina system

Stockholms Reparationsvarv AB, SRVAB, är ett lokalt reparationsvarv som erbjuder tjänster åt sjöfarten såväl nationella som internationella rederier. Vi erbjuder arbete i en föränderlig miljö där arbetsdagen präglas av ett högt tempo med korta beslutsvägar. Företaget är beläget på vackra och natursköna Beckholmen i Stockholm. SRVAB har idag ca 45 personer fast knutna till företaget. Vi är 30 fast anställda samt har normalt 20-30 fast inhyrda underentreprenörer i gång samtidigt. Utöver detta sysselsätter vi ytterligare cirka 10-50 personer i olika roller beroende på projekt och årstid. Kunderna och leverantörerna är av olika nationaliteter.

SRVAB står inför ett antal förändringar de närmaste 24 månaderna pga. ökande orderingång, förändrade kundkrav.
Vår civilingenjör inom marina system ingår i vårt säljteam och är direkt underställd försäljningschefen. Du kommer att ingå i en erfaren och mycket kunnig arbetsgrupp med olika kompetens och erfarenhet.

Som Civilingenjör kommer du att arbeta med teknisk försäljning och beredning av projekt samt konstruktionsarbeten och utredningar för såväl ombyggnader, reparationer och underhållsarbeten på fartyg. Du kommer även att projektleda tekniskt komplexa projekt.

Din fokus är på kundnyttan och du har förmågan att se din kompetens och ditt arbete i ett större sammanhang. Du förväntas ha ett utvecklat intresse för den kommersiella verksamhetens villkor och former. Ett välutvecklat affärsmannaskap välkomnas. Många uppdrag genomförs i nära samarbete med kunden.
Erfarenhet från konstruktionskontor eller motsvarande på varv, rederi eller hos klassificeringssällskap är meriterande.

Vi tror att du är civilingenjör inom marina system eller motsvarande, och att du har något eller några års erfarenhet av arbete inom sjöfartsnäringen.
Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta i affärssystem och dokumenthanteringssystem och olika standarder.
Du är en person med god samarbetsförmåga.

Rekryteringen sköts av Marinkraft.

Arbetsgivare:
Stockholm Reparationsvarv AB
BECKHOLMEN 
115 21 Stockholm 

|