Företag: Stockholms läns landsting

Chef till sektionen Sjötrafik

Varje dag reser fler än 780 000 med kollektivtrafiken i Stockholms län. Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker länet ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten samordnas i ett ständigt växande trafiknät. Trafikförvaltningens varumärken är SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten. Trafikförvaltningen omsätter ca 20 miljarder kronor samt investerar ca 6 miljarder kronor under 2016.

Sektion Sjötrafik ansvarar för att säkerställa och vidareutveckla resenärsupplevelsen genom upphandlade affärer.  Idag är sektionen en skicklig beställarorganisation med uppdraget att utveckla och förvalta de avtal som sluts med leverantörer för att leverera maximal trafik enligt budget. Nyupphandlade avtal inom skärgårdstrafiken driftssattes i april 2016 och en av utmaningarna i rollen är att i enlighet med de nya avtalen lyfta verksamheten och säkerställa god trafikleverans enligt uppsatta mål.

Om tjänsten

Som chef över sektion Sjötrafik leder du arbetet med att förvalta och vidareutveckla affärer för Sjötrafikverksamheten under tjänstevarumärket Waxholmsbolaget. Du ansvarar för att resursplanera sektionens verksamhet och säkerställa kompetensförsörjning innefattande att konkretisera roller, ansvar och arbetsflöden/processer så arbetssättet effektiviseras och medför motiverade och självständiga medarbetare som är rätt rustade för att bedriva en proaktiv förvaltning.

Tjänsten innefattar också att:

  • Leda arbetet med att säkerställa att den infrastruktur som omfattas av Sjötrafiksektionens verksamhetsområde har en god funktionalitet och bevarat värde
  • Utveckla affärsmässighet och leda förändringsarbete
  • Vara föredragande i råd och forum där Sjötrafik är representerat och ha en löpande dialog med samarbetspartners, externa och interna intressenter 

Du rapporterar till avdelningschefen för trafikavdelningen och har fullt budget/resultatansvar samt personalansvar för idag 14 kompetenta och mycket engagerade medarbetare på sektionen.

Vårt erbjudande

Drygt 5 miljoner resenärer reser årligen med vår kollektivtrafik på vatten. Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen, ansvarar inte bara för persontrafiken utan även för att varor och gods kommer ut i skärgården. Trafiken utförs varje dag, året runt och utförs av ett 60-tal fartyg till nästan 300 olika bryggor. Trafikförvaltningen är ägare till 24 av fartygen och förvaltar tre terminaler och tekniska anläggningar.

Vårt samhällsutvecklande uppdrag innebär att du som medarbetare är med och gör skillnad. Du bidrar till nöjda resenärer och utvecklingen av ett hållbart Stockholm. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i spännande frågor. Vi erbjuder individuella utvecklingsmöjligheter, samt möjlighet till en bra balans i livet. Det lyfter våra medarbetare fram.

Våra värderingar är SAFE, som står för samverkan, ansvar, förtroende och engagemang. Vi sitter i ljusa, fräscha lokaler på västra Kungsholmen.

Vem är du?

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, och du har gärna branscherfarenhet från t ex marin verksamhet/ sjötrafik.

Du har tidigare chefsbefattning minst 5 år, gärna chef över chefer. Du har också god förvaltar- och beställarerfarenhet samt har haft ett omfattande resultatansvar. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du utstrålar acceptans, tillit och närvaro i samvaro med andra. En viktig förmåga är att få gehör för sina tankar och idéer.  Du tror på ett coachande ledarskap, och är en trygg chef med integritet.

Information och ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Signpost. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Fredrika Schartau 0705107130. Läs mer om hur det är att jobba på trafikförvaltningen på www.sll.se/arbeta-inom-kollektivtrafiken eller på LinkedIn.

Fackliga kontaktpersoner för SACO är Richard Björk, tfn: 08-686 3779 och för Vision Anita Buske, tfn: 08-686 3826.

Tveka inte att ansöka redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är dock den 1 juni.

Välkommen med din ansökan!

|