Företag: Blidösundsbolaget

Blidösundsbolaget söker Säkerhetschef tillika Designated person (DP)

Om Tjänsten

Blidösundsbolaget söker nu dig som vill vara med och utveckla skärgårdstrafiken genom att tillföra kunskap till vår rederiorganisation. Som Säkerhetschef och DP är man sjösäkerhetsansvarig i rederiet och ansvarar för att rederiets sjösäkerhetsarbete bedrivs på ett tillförlitligt sätt. I ansvaret ingår även att analysera och sprida information om säkerhetsarbetet i hela organisationen, formulera riktlinjer, planera och följa upp. Rollen omfattar även ett ansvar att budgetera specifika kostnader med avseende på säkerhet.

Då Blidösundsbolagets flotta består av en varierande sorts fartyg så som passagerarfartyg, godsfartyg, isgående fartyg, ångfartyg, hybrida fartyg etc. så är rollen som Säkerhetschef och DP mångfacetterad och varierande utifrån kravställning och standard.

Arbetsuppgifter

Som Säkerhetschef och DP kommer du bland annat att arbeta med och ansvara för rederiets och fartygens säkerhetscertifiering, genomföra säkerhetsrevisioner samt upprätta, underhålla och utveckla manualer kopplat till säkerheten. Arbetet innebär att tydligt specificera att det inom organisationen finns rätt kunskapsnivå samt föreslå kompetenshöjande insatser. Rollen som Säkerhetschef och DP innebär att vara kontaktperson gentemot Transportstyrelsen och Trafikförvaltningen, att hantera och analysera avvikelserapporter samt vara rederiets internkonsult i säkerhetsfrågor. Du är även kontaktperson gentemot säkerhetsdirektör inom Transdev. Du är ansvarig för DOC samt analys och utredning av de avvikelser och ev. olyckor som inträffar. Som Säkerhetschef och DP är du direkt underställd VD och tjänstens placering är på rederikontoret på Ferkens gränd 3 i Gamla Stan i Stockholm.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen behöver du ha relevant nautisk kompetens och erfarenhet av arbete och ansvar inom det systematiska sjösäkerhetsarbetet. Du har ett brett kunnande och ett stort tekniskt intresse med kunskap om sjöfartsarbete och sjösäkerhetsarbete samt relevant kunskap om lagar och regelverk som gäller för fartygsverksamhet. Du är STCW utbildad med god kunskap i ISM-koden och är van att arbeta med systematiskt sjösäkerhetsarbete.

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Meriterande är om du har erfarenhet av skärgårdsnavigering, arbetat med olycksutredning sedan tidigare eller varit seniorbefäl på större fartyg i tidigare arbetsliv.

Personliga egenskaper

Som person är du ansvarstagande och strukturerad samt trivs med att arbeta systematiskt med uppföljning och säkerställa efterlevnad av gällande regelverk inom framför allt säkerhetsfrågor. Du är engagerad, drivande och resultatinriktad med en förmåga att se helheten. Du är prestigelös och lyhörd samtidigt som du kan agera med pondus och handlingskraft. Du trivs med administrativt ensamarbete samtidigt som du har lätt att kommunicera och skapa goda relationer. För att trivas gillar du en varierande miljö med möjlighet till flexibelt arbete då arbetet och verksamheten är starkt präglad av säsongsarbete

Vi erbjuder

Som DP i Blidösundsbolaget får du en roll i en spännande bransch som dessutom fyller en viktig samhällsfunktion. Blidösundsbolaget är den del av Transdev som är ett företag med en uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar för att öka kollektivtrafiken. Blidösundsbolaget äger och har ansvar för ca 38 fartyg i Stockholms skärgård och skall producera ca 90% av Skärgårdstrafiken för Waxholmsbolaget året runt med närmare 1 800 000 passagerare efter högt ställda krav och förväntningar. Våra värderingar Handling, Ansvar, Nytänkande och Samspel styr vår vardag och du blir en viktig resurs i det arbetet. Självklart vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Mer information och ansökan

Då vår urvalsprocess sker löpande ser vi gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt, dock senast den 26 november 2023. För frågor är du välkommen att kontakta HR Business Partner, Oscar Gauffin på [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan!

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]