Företag: Kustbevakningen

Aspiranter till grundutbildning

Inom Kustbevakningen arbetar drygt 750 medarbetare som alla känner ett stort engagemang och stolthet över sitt arbete. Vi som myndighet strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsgivare genom att lyssna på våra medarbetare och tillgodose deras behov. Hos oss finns medarbetare med hög och varierande kompetens vilket skapar en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter att lära sig nya saker och utvecklas i sin yrkesroll.

Är du intresserad av att arbeta till sjöss i team under flera dygn, vara en del i miljöräddningstjänsten och göra en insats för säkrare och renare hav, arbeta med sjöövervakning och förhindra att den gränsöverskridande brottsligheten ökar? Är du även intresserad av att arbeta med fartygsmotorer och teknik? Då kanske yrket som kustbevakare är något för dig! Kustbevakningen söker nu 48 aspiranter till utbildningen som startar i augusti 2016. 

Kustbevakningens grundutbildning omfattar två terminer teori i Karlskrona. Efter teorin genomförs en termin sjöpraktik ute i Kustbevakningens verksamhet. Grundutbildningen innehåller även befälskurserna: maskin- alternativt fartygsbefälskurs klass VII som en termin beroende på vilken befälskurs du saknar. Grundutbildningen kommer även att ge praktisk kompetens inom sjömanskap.

Under utbildningstiden har du en tidsbegränsad anställning med lön. Efter genomförd och godkänd aspirantutbildning övergår anställningen till en tillsvidareanställning vid Kustbevakningen. Under aspirantutbildningens gång får du chans att lämna önskemål om vilken av kuststationerna du vill tjänstgöra vid (se gärna på vår hemsida vilka stationer som finns). Kustbevakningens utlandsuppdrag och internationella insatser ökar. I anställningen ingår skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Kvalifikationer

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier (www.vhs.se) 
  • Särskild behörighet dvs. lägst betyget Godkänd/3 i: Svenska A och B 
  • Särskild behörighet dvs. lägst betyget Godkänd/3 i: Matematik A 
  • Särskild behörighet dvs. lägst betyget Godkänd/3 i: Engelska A 
  • Fartygsbefälskurs klass VII och/eller Maskinbefälskurs klass VII (eller högre nautisk eller maskinteknisk utbildning) 
  • Svenskt medborgarskap 
  • Körkort för personbil 
  • Godkänt läkarintyg för sjöfolk i obegränsad fart (TSFS 2011:117)

Vi ställer höga krav på personlig lämplighet med en förmåga att hantera myndighetsutövning. Du har en personlig mognad, handlingskraft tillsammans med ett gott omdöme och en god samarbetsförmåga. Du är tillmötesgående och engagerad, du tar egna initiativ och har en god kommunikativ förmåga. 

Det är meriterande om du har viss sjövana med ett uttalat intresse för att verka inom en maritim miljö i alla väder. Du som blir uttagen till intervju ska vid intervjutillfället uppvisa godkända handlingar (intyg/betyg/kursbevis) som bekräftar att du uppfyller samtliga antagningskrav. 

I antagningsprocessen ingår det en intervju samt ett testförfarande som bland annat innehåller fysiska tester, personlighetsanalys, drogtest samt säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. 

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Övrig information

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Offentliga Jobb för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Bilagor/handlingar kan inte bifogas ansökan, det blir aktuellt först vid intervjutillfället. Tack för att du skickar din ansökan elektroniskt genom Offentliga Jobb. Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Referensnummer: A539584