Företag: Transportstyrelsen

Analytiker till sjö- och luftfartsavdelningen

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Sjö- och luftfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor, tillbud och trafikutvecklingen inom sjö- och luftfarten. Vi arbetar för en effektiv marknad med en sund konkurrens. Vi finns i Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö och har 350 medarbetare.

Efterfrågan på analyser inom sjö- och luftfartsområdet är stor. På Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning håller vi på att utveckla analysverksamheten och behöver bli fler. Några av de viktigaste arbetsuppgifterna för analytikerna är att delta i arbetet med riskvärdering och kvalitetssäkring av data, samt att genomföra analyser avseende trafiksäkerhetens utveckling inom sjö- och luftfart som avdelningens verksamheter har behov av. Våra analyser används exempelvis för avdelningens riskbaserade tillsyn. Vi gör också analyser gällande de transportpolitiska målsättningarna i syfte att återkoppla effekterna av våra insatser samt identifiera förbättringsområden. Vi ansvarar för rapporteringen gällande olyckor och tillbud inom både sjö- och luftfarten. Detta är en av de största källorna för våra analyser inom säkerhetsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår även att samarbeta med andra myndigheter, framförallt Statens haverikommission. Vi söker nu en analytiker som tillsammans med andra experter på sjö- och luftfartsavdelningen kan arbeta med dessa analyser. Den analytiker vi nu söker kommer framförallt arbeta gentemot sjöfart. 

Du kommer att:

 • Vara med och driva samt utveckla analysarbetet inom avdelningen
 • Genomföra omvärldsbevakning
 • Genomföra konsekvensanalyser
 • Ta fram interna underlag till avdelningens riskbaserade tillsyn, t ex sammanställa och analysera underlag om rapporterade olyckor och tillbud
 • Handlägga utredningsrapporter från Statens haverikommission (SHK), och återrapportera svar på rekommendationer som SHK lämnat till Transportstyrelsen
 • Skapa och utveckla såväl interna som externa samarbeten
 • Svara på frågor från allmänheten och andra aktörer
 • Sprida kunskap inom myndigheten 
 • Samverka med andra myndigheter och branschorganisationer
 • Du kommer även att delta i sektionens övriga uppdrag. 

Om du ska trivas hos oss behöver du kunna lyfta blicken, se helheten och tänkta långsiktigt. Eftersom du är vårt ansikte utåt ska du kunna representera vår verksamhet på ett bra sätt. Vi vill att du tar ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för våra olikheter. 

Du måste ha:

 • Minst tre års högskoleutbildning med för arbetsuppgifterna lämplig inriktning, till exempel inom samhällsvetenskap, teknik eller inom sjöfartsområdet
 • Erfarenhet av att leda utredningar eller projekt
 • Kunskap om metoder för riskanalyser
 • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
 • Utvecklad analytisk förmåga 

Det är meriterande om du också har:

 • Kunskap om sjöfart
 • Yrkeserfarenhet som nautiskt eller tekniskt befäl
 • Erfarenhet av riskanalysarbete eller olycksutredning
 • Erfarenhet av arbete i statlig förvaltning
 • God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska 

Vi vill att du:

Är drivande, självgående och ansvarstagande
Är analytiskt lagd, dvs. du ska kunna se orsakssamband i komplexa sammanhang
Har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Kan verka i olika miljöer
Kan samarbeta och bidra till en positiv utveckling för en hel grupp
Har förmåga att förstå rollen som myndighetsrepresentant
Har integritet och gott omdöme
Är engagerad och har förmåga att engagera. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten är säkerhetsklassad. Vill du veta mer? Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Du är välkommen att kontakta Sektionschef Charlotte Billgren, 010-495 36 [email protected] och/eller Saco, Johan Stenborg och ST, Anette Thörner nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.