Företag: Sveriges Lantbruksuniversitet

Administratör till fartygsprojekt

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

SLU har fått i uppdrag av regeringen att låta bygga ett fiskeforskningsfartyg. Fartyget kommer att användas av SLU och SMHI för miljöövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Exempelvis kommer man att analysera vattnet ur miljöhänseende och göra undersökningar av fiskbestånd.

Fartyget som nu ska byggas kommer att ägas av SLU, medan driften kommer att skötas av Sjöfartsverket. SLU är i färd att upphandla ett varv där fartyget ska byggas och denna upphandling kommer att vara klar i början av 2017 och det är först då vi vet i vilket land som denna tjänst blir placerad i. Till detta projekt behöver vi nu knyta en administratör som ska arbeta på plats på varvet under nybyggnationen av fartyget.

Arbetsuppgifter

Som administratör kommer du att stödja platschefen och övriga medarbetare på platskontoret. Du kommer att ansvara för dokumentation av ritningar och protokoll, sköta administrationen på platskontoret, boka resor och hotell åt projektpersonalen, skriva mötesprotokoll. Du kommer även att ha kontakt med projektorganisationen i Sverige.

Kvalifikationer

Du som söker har tidigare erfarenhet av administrativa tjänster. Du har tidigare erfarenhet som administratör i nybyggnadsprojekt på varv under de senaste fem åren. Du har god datavana och behärskar såväl svenska som engelska i både tal och skrift.

Vi söker en person med stor känsla för service, ordning och struktur. Du har god samarbetsförmåga, är van att arbeta självständigt och att ha många interna och externa kontakter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning med utlandsstationering ca 2 år. Placering – varv utanför Sverige. Omfattning: 100%, tillträde enligt ö.k. under våren 2017. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua 2016.2.5.1-3656.

Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala eller [email protected] senast den 17 oktober 2016.

Mer information

Lars Thorell, Chef fartygsenheten, 018-671507, 070-5571507, [email protected]

Anders Englund, Projektledare, 073-982 42 20, [email protected]

Fackliga företrädare

Saco-S föreningen SLU, SACO, 018-67 10 85

Linda Thörnström, SEKO, 018-67 10 57

Lotta Olsson, ST, 018-67 15 36