Jebsen beställer produkttankfartyg

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi har beställt fyra 115.000 dwt produkttankfartyg från Hyundai Heavy Industries i Sydkorea för leverans 2010, enligt TradeWinds.no. Uppgörelsen kan också involvera ytterligare två fartyg i framtiden. Ordervärdet är inte offentliggjort.