Jätterederi planeras i Ryssland

Rysslands transportministerium har planer på att slå samman Novorossiysk Shipping Company (Novoship) och Modern Commercial Fleet (Sovcomflot) genom att överlåta 50,34 procent av Novoships aktier till Sovcomflot. Betalningen skulle ske i form av Sovcomflot-aktier efter en nyemission. Förslaget har skickats vidare till andra ministerier för godkännande.Transportministeriet motiverar förslaget med att ett storrederi med 103 fartyg (av vilka 76 tankfartyg) på totalt 7,7 miljoner dwt blir det fjärde största i världen och konsoliderar de båda rederiernas verksamhet. Enligt förslaget skall det fortsättningsvis vara möjligt att använda namnet Novoship och bibehålla skatteintäkterna i Novorossiyskregionen. Även anställningsförhållandena för fartygens besättningar skulle bli oförändrade.