Jättekryssare på ritbordet

Japan Contents Network Inc har anlitat Aker Yards för att ta fram en design för ett 500 meter långt och 55 meter brett kryssningsfartyg på 370.000 gt. Det gigantiska fartyget, som har projektnamnet Princess Kaguya, skulle få 20 däck och inrymma tre hotell i olika klasser med 1.200 rum i vartdera. Det totala antalet passagerare planeras till 8.400. Inne i fartyget planeras en 300 m lång, 18 meter hög och 16 meter bred atriumhall. Framdrivning sker med ett diesel-elektriskt maskineri och fyra motor/propellerenheter av pod-typ på 17 MW vardera.En inte helt oväsentlig detalj i förverkligandet av ett projekt av denna kaliber är finansieringen och enligt uppgifter på projektets webplats analyseras affärsidé och finansiering tillsammans med ett europeiskt finansieringshus med erfarenhet av projekt inom sjöfart och turism. Bakom Japan Contents Network står den japanske affärsmannen Hajime Tanaka.